Farad (tähis F) on elektrimahtuvuse mõõtühik SI-ühikusüsteemis. Ühik on nime saanud inglise füüsiku Michael Faraday (1791–1867) järgi.

Üks farad on sellise elektrit juhtiva keha mahtuvus, mille potentsiaal muutub ühe voldi võrra, kui tema elektrilaeng muutub ühe kuloni võrra. Kondensaatori mahtuvus on üks farad, kui sellele antud elektrilaeng üks kulon tekitab kondensaatori elektroodide vahel pinge üks volt:

kus C ‒ kulon, V ‒ volt, A ‒ amper, s ‒ sekund, kg ‒ kilogramm ja m ‒ meeter.

Praktikas kasutatakse enamasti väiksemaid ühikuid:

  • mikrofarad (1 μF = 10‒6 F),
  • nanofarad (1 nF = 10‒9 F),
  • pikofarad (1 pF = 10‒12 F).