Faasikontrolli relee

Faasikontrolli relee on kolmefaasilises toitesüsteemis kasutatav kontrollseade, mille abil saab kaitsta kolmefaasilisse toitevõrku ühendatud elektritarbijaid vale faasijärgnevuse, faasi(de) katkemise või faasipingete ebasümmeetria kahjuliku toime eest.

Elektrooniline faasikontrolli relee
Iseehitatud faasikontrolli relee

Kolmefaasilise toitesüsteemi sümmeetriaRedigeeri

Kui kolmefaasilises toitesüsteemis on kõik faasid võrdselt koormatud, siis on kõik faasivoolud omavahel võrdsed ja võrdsed on ka faasipinged tarbija juures. Sellisel juhul puudub neutraaljuhi otstel pinge ja järelikult puudub ka vool neutraaljuhis ning elektritarbijate toimimise seisukohalt puudub üldse vajadus neutraaljuhi järele. Sellist olukorda nimetatakse sümmeetriliseks koormuseks.

Kui aga kolmefaasilisse toitesüsteemi ühendatakse ühefaasiline tarbija (või on faasid koormatud erinevalt), siis ei ole faasivoolud enam võrdsed ning Ohmi seaduse põhjal erineb ka tarbija neutraalpunkti potentsiaal toiteallika neutraalpunkti potentsiaalist, ehk neutraaljuhi otste vahel on pinge ja neutraaljuhi olemasolul tekib selles vool. Sellist olukorda nimetatakse ebasümmeetriliseks koormuseks.

Ebasümmeetrilise koormuse korral ei ole faasipinged tarbija juures enam omavahel võrdsed. Suur ebasümmeetria võib teatud elektriseadmetele olla kahjulik.

EesmärkRedigeeri

Faasikontrolli relee eesmärk on mõõta kolmefaasilise toitesüsteemi parameetreid ja kui mõni parameeter ületab ettenähtud (eelseatud) väärtuse, anda väljundsignaal, mida saab kasutada elektriseadmete juhtimiseks.

Faasikontrolli relee poolt sagedamini jälgitavad parameetrid:

  • faasi(de) olemasolu
  • faasijärgnevus
  • faasipingete sümmeetria määr
  • faasipinge väärtus (üle- või alapinge)

EhitusRedigeeri

Faasikontrolli releed võivad oma ehituselt olla elektromehaanilised, elektroonilised või digitaalsed.

Elektromehaaniline releeRedigeeri

 
Releed kasutatakse elektriseadmete kaitsmiseks

Iga faasi ja neutraali vahel ühendatakse üks relee ja nende releede kontaktid juhivad kontaktori mähist. Kui ühes faasis langeb pinge piisavalt madalale või kaob hoopis (e. "faas kaob") siis kaob kontaktori mähisel toide ja kontaktor lülitab elektriseadmed välja.

Elektrooniline analoogreleeRedigeeri

 
Elektrooniline analoogrelee

Iga faasi ja neutraali vahel ühendatakse ühe transistori baas üle takisti. Iga emitteri järele on ühendatud järgmise transistori kollektor. Need kõik koos juhivad kontaktori mähist. Kui üks faas kaob, siis kaob ka mähise toide ja kontaktor lülitab elektriseadmed välja.

Digitaalne releeRedigeeri

Iga faasi parameetreid kontrollitakse mikroprotsessorile etteantud programmi abil. Kui kasvõi ühel faasil parameetrid erinevad etteantust, siis katkestab programm relee töö ja lülitab välja kontaktori, mis omakorda lülitab välja toidetavad seadmed.

Vaata kaRedigeeri