Eesti väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

(Redirected from Ettevõtlusminister)

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister (aastatel 2015–2019 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, aastatel 20142015 väliskaubandus- ja ettevõtlusminister) on Eesti valitsuse liige, kelle vastutusvaldkonnad on järgmised:[1] ettevõtluse arengu toetamine, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine, investeeringute kaasamine, tehnoloogiline arendustegevus, innovatsioon, ehitus, elamumajandus, turism, informaatika, telekommunikatsioon, postside ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades, väliskaubanduse valdkond ja välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri haldusalasse kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, sihtasutus KredEx, sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions, AS Eesti Post ja AS KredEx Krediidikindlustus.[1]

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus infotehnoloogia küsimustes ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.[1]

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister juhib koos majandus- ja taristuministriga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi.

Jüri Ratase teises valitsuses oli väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister 29. aprillist kuni 30. aprillini 2019 Marti Kuusik.[2][3] Alates 16. maist 25. oktoobrini 2019 oli väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo.[4] Alates 7. novembrist 2019 on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu.

ViitedEdit