Ettevõtlik kool

Ettevõtlik Kool on koondnimetus, mis tähendab põnevat ja kaasavat õppimismetoodikat ning haridusprogrammi, millega kujundatakse õpilastes ja lasteaialastes iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendatakse nende otsustusvõimet ja ärgitatakse tegutsemishimu.

Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 2020. aasta lõpu seisuga 130 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase.[1] Liitunud koolide ja lasteaedade nimekirja leiab kodulehelt.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.

Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümmekonna aasta jooksul märgatud:

  • laste kiiremat iseseisvumist,
  • suuremat huvi uute teemade vastu,
  • õpilaste kriitilise eneseanalüüsi oskuste paranemist,
  • erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ja õpilaste vahel.[2]

Haridusprogrammi "Ettevõtlik Kool" eestvedaja on Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik.

ViitedRedigeeri