Etniline puhastus

üks genotsiidi vorme

Etniline puhastus ehk etnotsiid on üks genotsiidi vorme.

Etniline puhastus on sõnasõnaline tõlge serbohorvaadi väljendist etnicko čišćenje. Enne 1990. aastat oli Jugoslaavia Rahvaarmee sõjaväelises doktriinis mõiste čišćenje terena ehk "maastiku puhastamine", viitamaks vastaste hävitamisele selleks, et vallutatud ala üle kontroll saavutada. Doktriini päritolu on ebaselge, kuid see võib pärineda partisanisõja ajast.

1990. aastatel hakkas meedia etnilise puhastuse mõistet kasutama endises Jugoslaavias elavate tsiviilelanikkonna gruppide suhtes toime pandud tegude kohta. Nende gruppide hulka kuulusid moslemid Bosnias ja Hertsegoviinas, serblased Krajina piirkonnas Horvaatias ning albaanlased ja serblased Serbias Kosovos.

On arvatud, et etniline puhastus on pelgalt eufemism genotsiidi kohta; teine seisukoht on, et kui genotsiidi eesmärgiks on inimrühma hävitamine, siis etnilise puhastuse eesmärk on etniliselt ühetaoliselt asustatud maa-alade loomine, mis on saavutatav muuhulgas genotsiidi abil.

Välislingid muuda