Erich Jaakson

Eesti keemik
(Ümber suunatud leheküljelt Erich Jakson)

Erich Jaakson (ka Jakson; 7. juuni 1891 Koonga vald, Pärnumaa7. juuli 1950 Stockholm) oli eesti keemik.

Haridus muuda

Alghariduse omandas Järvakandis, lõpetas Pärnu Aleksandri Gümnaasiumi 1911. aastal, samal aastal astus Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonda, õppis keemiaosakonnas aastatel 1911/19121917 ja 19201922 (õpingud katkestas osavõtt Vabadussõjast 19181919), lõpetas Tartu Ülikooli keemia erialal 1922.

Teaduskraad ja kutse muuda

Cand. chem. 1923 (Tartu Ülikool). (Kaltsiumbikarbonaadi lagunemise ja süsihappe eraldumise kiirus veest Kanko aparaadis. Uus meetod vaba süsihappe ja bikarbonaat-süsihappe määramiseks huumushappeid sisaldavais vetes).

Teenistuskäik muuda

Üliõpilasaastail töötas matemaatika-, füüsika- ja keemiaõpetajana Viljandi ja Tallinna koolides, Tartu Õpetajate Seminaris, Tartu Ülikooli Füsioloogia Instituudis; Tallinna Linna Keskhaigla mikrokeemia laboratooriumi juhataja 1924–1936, keemik-konsultant 1936–1943.

Tallinna Tehnikaülikoolis 1923–1928, 1936–1944: TT õppejõud (õppeaine: analüütiline keemia) 1923–1928; anorgaanilise ja analüütilise keemia erakorraline professor 1936–1940, laboratooriumi juhataja 1936–1940; füüsikalise keemia laboratooriumi juhataja kt 1937–1938; anorgaanilise ja füüsikalise keemia kateedri professor 1940/1941; orgaanilise ja biokeemia laboratooriumi juhataja 1941–1944; keemia-mäeteaduskonna sekretär 1938/1939, dekaan 1940/1941–1944.

Põgenes 1944. aastal Rootsi, töötas Stockholmi Kuninglikus Tehnikaülikoolis ning Tsemendi ja Betooni Instituudis 1944–1950.

Teadustöö põhisuunad muuda

Kohaliku mineraal- ja allikavee keemilise koostise uurimine, Kopli–Paljassaare savide omadused ja tööstuslik kasutamine, algatas ja juhendas diatomiidiuuringuid. Avaldas artikleid ja raamatu "Anorgaanilise keemia põhijooni" (1937).

Teadusorganisatoorne ja erialane tegevus muuda

Oli Eesti Keemia Seltsi asutajaid 1919, esimees 19241928, 1933; Loodusvarade Instituudi anorgaanilis-keemilise tehnoloogia sektsiooni juhataja 1937–1940; Eesti Loodusuurijate Seltsi liige 1939–1940, 1942–1944; Geoloogilise Komitee liige; Insenerikoja nõukogu ja keemiasektsiooni liige. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis asutajaid; korp! Sakala vilistlane.

Kirjandus muuda

  • EE 2000, 14.
  • ETBL 2000, 1.
  • Välis-Eesti (Rootsi), 1950, 30. juuli. (Nekroloog).
  • Tallinna Polütehniline Instituut 1936–1986. Tln, 1986, lk 53–55, 70, 83, 85, 264, 267, 271, 274, 276.
  • Tehnika ja Tootmine, 1991, nr 9/10, lk 43–44.
  • Mägi, V. Maapõuevarade lahtimuukijas Erich Jaakson // Minerva rüütlid. 2005, lk 186–191.