Wilhelm Kettler (Münsteri piiskop) – teised keeled