Taani julgeoleku- ja luureteenistus – teised keeled