Reaktsioonivõime-selektiivsuse printsiip – teised keeled