Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon – teised keeled