Rahvusvaheline Vihtide ja Mõõtude Komitee – teised keeled