Rahvusvaheline Jalaväemiinide Keelustamise Liikumine – teised keeled