Petrogradi Sõja-Revolutsioonikomitee – teised keeled