Osatuletistega diferentsiaalvõrrand – teised keeled