Orjapidamise ja orjakaubanduse keelustamise konventsioon – teised keeled