Objektorienteeritud programmeerimine – teised keeled