Nullum crimen, nulla poena sine lege – teised keeled