NSV Liidu Siseministeeriumi Siseväed – teised keeled