NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuv Erinõupidamine – teised keeled