NSV Liidu Sõjalaevastiku Rahvakomissariaat – teised keeled