NSV Liidu Ministrite Nõukogu esimees – teised keeled