NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaat – teised keeled