Nõukogude okupatsioon Eestis (1940–1941) – teised keeled