Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu konstitutsioon (1936) – teised keeled