Mii' Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium – teised keeled