Manifest kõigile Eestimaa rahvastele – teised keeled