Makedoonia Teaduste ja Kunstide Akadeemia – teised keeled