Kultuurimälestiste riiklik register – teised keeled