Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt – teised keeled