Kõrgem Kunstikool Pallas (1919–1940) – teised keeled