Juubelimedal "40 aastat võidust Suures Isamaasõjas 1941–1945" – teised keeled