Hornbosteli-Sachsi muusikainstrumentide liigitus – teised keeled