Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja – teised keeled