Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika – teised keeled