Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liit – teised keeled