Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon – teised keeled