Eesti-Saksa mittekallaletungileping – teised keeled