Avatud süsteemide sidumise arhitektuur – teised keeled