Asunikkude, Riigirentnikkude ja Väikepõllupidajate Koondis – teised keeled