1992.–1993. aasta konstitutsioonikriis Venemaal – teised keeled