1936. aasta Nõukogude Liidu põhiseadus – teised keeled