Üleliiduline kehakultuurikompleks "Valmis tööks ja NSV Liidu kaitseks" – teised keeled