Ühendus Prantsuse Demokraatia eest – teised keeled