Raamatukogundus: erinevus redaktsioonide vahel

 
----
 
 
''Rahvaraamatukoguhoidja''
 
RahvaraamatukoguhoidjateRaamatukoguhoidja töö rahvaraamatukogus hõlmab: teavikute kataloogimist, komplekteerimist (vastavalt raamatukogu lugejaskonnalesihtrühmale), infokirjaoskustinfokirjaoskuse valdamist, teenindusele orienteerumistorienteeritust, täiskasvanute, laste ja noorte teenindamist, intellektuaalset vabadust, teavikute mahakandmist, õigusalaseidõigusalased ning eelarve küsimusikoostamise alased küsimused.
Rahvaraamatukoguhoidjate töö hõlmab: kataloogimist, komplekteerimist (vastavalt raamatukogu lugejaskonnale), infokirjaoskust, teenindusele orienteerumist, täiskasvanute, laste ja noorte teenindamist, intellektuaalset vabadust, teavikute mahakandmist, õigusalaseid ning eelarve küsimusi.
 
''Kooliraamatukoguhoidja''
Kooliraamatukoguhoidja töö sisaldab üldhariduskoolide õpilaste teenindamist. Kooliraamatukoguhoidja töö võib lisaks põhilistele erialaoskustele (vt rahvaraamatukoguhoidja oskusi ülal) hõlmata veel: pedagoogika, ning koostöö õpetajatega ja tunniplaani koostajatega.
''Kooli raamatukoguhoidja''
Kooli raamatukoguhoidja töö sisaldab koolilaste teenindamist kuni ülikooli minemiseni. Kooli raamatukoguhoidja töö võib hõlmata valdkondi nagu: intellektuaalne vabadus, pedagoogika, ning koostöö õpetajatega ja tunniplaani koostajatega.
 
''Raamatukoguhoidja kõrgkoolis''
Kõrgkooli raamatukoguhoidjaKõrgkooliraamatukoguhoidja töö sisaldab teenindust ülikoolides või kolledžites. Tähtsamad küsimused ja valdkonnad, millega kõrgkooli raamatukoguhoidja kõrgkoolis kokku puutub on lisaks ülalnimetatuile autoriõigus, tehnoloogia, digitaalraamatukogu ja digitaalsed andmekandjad, vaba juurdepääs teadustöödele.
''Kõrgkooli raamatukoguhoidja''
Kõrgkooli raamatukoguhoidja töö sisaldab teenindust ülikoolides või kolledžites. Tähtsamad küsimused ja valdkonnad, millega kõrgkooli raamatukoguhoidja kokku puutub on autoriõigus, tehnoloogia, digitaalraamatukogu ja digitaalsed andmekandjad, vaba juurdepääs teadustöödele.
 
''Erialaraamatukoguhoidjad''
Erialaaamatukoguhoidjate töö hõlmab peaaegu kõigi eelpool nimetatud raamatukoguhoidjate tööd, kaasaarvatudkaasa arvatud nende, kes teenindavad meditsiiniraamatukogus, korporatsioonides, või mis on keskendunud mingile kindlale kollektsioonile. Erialaraamatukoguhoidjate töö hõlmab iseseisvat tööd, finantseerimisega tegelemist, komplekteerimist vastavalt erialale, pidevat enesetäiendust.
 
''Hoiuraamatukoguhoidja''
Hoiuraamatukoguhoidja töötab kõige sagedamini kõrgkooli raamatukogudeskõrgkooliraamatukogudes. Tegeleb raamatute, käsikirjade, arhiivi materjalidearhiivimaterjalide ning teiste raamatukogu teavikute säilitamisega. Säilitustegevuste näited: köitmine, kaitsmine, digitaliseerimine, keskkonna jälgimine ja ümbermuutmine digitaalseks või analoogseks teavikuks.
 
 
==='''Tänapäeva raamatukogude probleemid Eestis'''===
Anonüümne kasutaja