Erinevus lehekülje "Maateaduste mõistete loendid" redaktsioonide vahel

resümee puudub
P
 
 
==Tähestikulised loendid==
 
*[[Maateaduste mõisteid (A)]]
*[[Maateaduste mõisteid (B)]]
*[[Maateaduste mõisteid (Ö)]]
*[[Maateaduste mõisteid (Ü)]]
 
==B==
[[baikali kurrutus]] -
[[balka]] -
[[Balti jääjärv]] -
[[Balti kilp]] -
[[Balti klint]] -
[[Balti sünekliis]] -
[[barhaan]] -
[[barjäär (biogeograafia)]] -
[[barjäär (geokeemia)]] -
[[barjäärriff]] -
[[baromeeter]] -
[[barr]] -
[[barüüt]] -
[[basalt]] -
[[basaniit]] -
[[bassein (geoloogia)]] -
[[batoliit]] -
[[batüaal]] -
[[batüpelagiaal]] -
[[Benioffi vöönd]] -
[[bentaal]] -
[[bentoniit]] -
[[bentos]] -
[[berüll]] -
[[biogeenne sete]] -
[[biogeenne settekivim]] -
[[biogeofüüsika]] -
[[biogeograafia]] -
[[biogeograafiline rajoneering]] -
[[biogeokeemia]] -
[[biogeokeemiline tsükkel]] -
[[biogeotsönoloogia]] -
[[biogeotsönoos]] -
[[bioherm]] -
[[biokeemiline setend]] -
[[bioklimatoloogia]] -
[[bioloogiline murenemine]] -
[[biomass]] -
[[biometeoroloogia]] -
[[biomorfne lubjakivi]] -
[[biomorfsus]] -
[[bioom]] -
[[biosfäär]] -
[[biostratigraafia]] -
[[biotoop]] -
[[biotiit]] -
[[biotiitkilt]] -
[[bioturbatsioon]] -
[[bitovniit]] -
[[boghed]] -
[[boksiit]] -
[[boniteet]] -
[[boora]] -
[[booraks]] -
[[Boreaal]] -
[[borniit]] -
[[Boweni reaktsiooniread]] -
[[Bølling (kliima)]] -
[[brahhiopoodid]] -
[[brahhiosaurus]] -
[[bretša]] -
[[briis]] -
[[brontosaurus]] -
[[brusiit]] -
[[burromeeter]]
 
==C==
[[Calymm]] -
[[chinook]] -
[[Cisural (geoloogia)]] -
[[Coriolisi efekt]]
 
==D==
[[daik]] -
[[dateerimine]] -
[[datoliit]] -
[[datsiit]] -
[[deflatsioon (geoloogia)]] -
[[defluktsioon]] -
[[deklinatsiooni puudumise joon]] -
[[delta]] -
[[deluuvium]] -
[[dendriitne agregaat]] -
[[dendroklimatoloogia]] -
[[dendrokronoloogia]] -
[[denitrifikatsioon]] -
[[denudatsioon]] -
[[depositsioon]] -
[[depressioon (geoloogia)]] -
[[depressioonilehter]] -
[[detriit]] -
[[Devon]] -
[[Devoni punane liivakivi]] -
[[diabaas]] -
[[diagenees]] -
[[diamorfism]] -
[[diapiir]] -
[[diaspoor]] -
[[diatomiit]] -
[[diferentseerumine (geoloogia)]] -
[[difusioon]] -
[[diktüoneemaargilliit]] -
[[diluuvium]] -
[[dimorfism]] -
[[dinosaurus]] -
[[diopsiid]] -
[[dioriit]] -
[[diskordantne intrusiiv]] -
[[distaalsus]] -
[[doleriit]] -
[[dolokivi]] -
[[dolomiit]] -
[[domeriit]] -
[[dromateerium]] -
[[drumlinoid]] -
[[druus]] -
[[Dryas]] -
[[duniit]] -
[[džungel]] -
[[dünaamiline geoloogia]] -
[[dünaamiline intrusioon]] -
[[düü]]
 
==E==
[[ebakarst]] -
[[ebaselge lõhenevus]] -
[[Ectas]] -
[[Ediacara]] -
[[eelkambrium]] -
[[eelluide]] -
[[eeltõuge]] -
[[Eemi meri]] -
[[ehedad elemendid]] -
[[Ehheneismeri]] -
[[ehitusgeoloogia]] -
[[eklogiidifaatsies]] -
[[eklogiit]] -
[[Ekmani spiraal]] -
[[eksaratsioon]] -
[[eksogeensed protsessid]] -
[[ekspositsioon (geomorfoloogia)]] -
[[El Niño]] -
[[elementaarrakk]] -
[[elustik]] -
[[eluuvium]] -
[[eluviaalhorisont]] -
[[enargiit]] -
[[endemism]] -
[[endogeensed protsessid]] -
[[energiabilanss]] -
[[energiavoog]] -
[[enstatiit]] -
[[Eoarhaikum]] -
[[eoolsete]] -
[[eoon (geoloogia)]] -
[[eos]] -
[[Eotseen]] -
[[epeirogenees]] -
[[epidoot]] -
[[epidootamfiboliidi faatsies]] -
[[epipelagiaal]] -
[[epitsenter]] -
[[eraldisvorm]] -
[[eripind (mullateadus)]] -
[[eriteraline struktuur]] -
[[erosioon]] -
[[erosioonibaas]] -
[[erosiooniterrass]] -
[[esimene kristallograafiline telg]] -
[[estuaar]] -
[[eustaatilised liikumised]] -
[[evaporatsioon]] -
[[evaporiit]] -
[[evapotranspiratsioon]]
 
==F==
[[faatsies (geograafia)]] -
[[faatsies (geoloogia)]] -
[[faatsieste õpetus]] -
[[fajaliit]] -
[[fakoliit]] -
[[faneriitne struktuur]] -
[[Fanerosoikum]] -
[[fauna]] -
[[feldšpatoid]] -
[[fenakiit]] -
[[Fennoskandia kilp]] -
[[fenofaas]] -
[[fenokristall]] -
[[fenoloogia]] -
[[ferraliitmuld]] -
[[Ferreli rakk]] -
[[ferroliit]] -
[[fiksismihüpotees]] -
[[filtratsioon (geoloogia)]] -
[[filtratsioonimoodul]] -
[[firn]] -
[[firniväli]] -
[[fjord]] -
[[fleksuur]] -
[[flogopiit]] -
[[floora]] -
[[fluidaalne tekstuur]] -
[[fluoriit]] -
[[fluvioglatsiaalne delta]] -
[[fluvioglatsiaalne sete]] -
[[fluviomõhn]] -
[[flüšš]] -
[[fonoliit]] -
[[foraminifeerid]] -
[[formatsioonide õpetus]] -
[[forsteriit]] -
[[fosfaadid (mineraloogia)]] -
[[fosforiit]] -
[[fosforiringe]] -
[[fossiil]] -
[[fraktsioon (geoloogia)]] -
[[frankliniit]] -
[[frondi udu]] -
[[fumarool]] -
[[Furong (geoloogia)]] -
[[fusuliinid]] -
[[föön]] -
[[fülliit]] -
[[füüsikaline murenemine]]
 
==G==
[[gaas]] -
[[gabro]] -
[[Gaia hüpotees]] -
[[gajott]] -
[[galeniit]] -
[[ganiit]] -
[[geiser]] -
[[gemmoloogia]] -
[[genees (geoloogia)]] -
[[geobaariline aste]] -
[[geoelement]] -
[[geofüüsika]] -
[[geokeemia]] -
[[geokronoloogia]] -
[[geokronoloogiline skaala]] -
[[geokrüoloogia]] -
[[geoloogia]] -
[[geoloogiline aeg]] -
[[geoloogiline kaardistamine]] -
[[geoloogiline kaart]] -
[[geoloogiline korrelatsioon]] -
[[geoloogiline läbilõige]] -
[[geoloogiline meetod]] -
[[geoloogiline profiil]] -
[[geomagnetism]] -
[[geomeer]] -
[[geomorfoloogia]] -
[[geomorfoloogiline meetod]] -
[[geood]] -
[[geosfäär]] -
[[geosünklinaal]] -
[[geosüsteem]] -
[[geotektoonika]] -
[[geotermaalenergia]] -
[[geotermiline aste]] -
[[geotermiline gradient]] -
[[gibsiit]] -
[[giga-aasta]] -
[[glatsiaalsete]] -
[[glatsiofluviaalne sete]] -
[[glatsiokarst]] -
[[glatsioloogia]] -
[[glaukofaan]] -
[[glaukofaankilda faatsies]] -
[[glaukoniit]] -
[[gleihorisont]] -
[[gleimuld]] -
[[gleistumine]] -
[[globaalne soojenemine]] -
[[globaalne õhuringlus]] -
[[globaalprobleem]] -
[[globaaltektoonika]] -
[[globaalökoloogia]] -
[[Glomar Challenger]] -
[[glooria]] -
[[gneisiline tekstuur]] -
[[gneiss]] -
[[gneissbretša]] -
[[Golitsõni piirpind]] -
[[Gondwana]] -
[[gradatsiooniline kihilisus]] -
[[gradientjõud]] -
[[grafiit]] -
[[granaat (mineraal)]] -
[[granaatkilt]] -
[[graniit]] -
[[graniitgneiss]] -
[[graniit-pegmatiit]] -
[[graniitporfüür]] -
[[granodioriit]] -
[[granuliidifaatsies]] -
[[granuliit]] -
[[granulomeetriline koostis]] -
[[graptoliidid]] -
[[grauvakk]] -
[[gravimeeter]] -
[[gravimeetria]] -
[[gravimeetriline uurimine]] -
[[gravitatsiooniline diferentseerumine]] -
[[greisen]] -
[[griiva]] -
[[grossulaar]] -
[[grüneriit]] -
[[guaano]] -
[[Guadalup (geoloogia)]] -
[[götiit]]
 
==H==
[[haabitus (mineraloogia)]] -
[[Haanja staadium]] -
[[Hadaikum]] -
[[Hadley rakk]] -
[[hajumisoreool]] -
[[hajutatud element]] -
[[haliit]] -
[[hall (meteoroloogia)]] -
[[hallmuld]] -
[[halogeniidid]] -
[[hantelstruktuur]] -
[[hapestumine]] -
[[hapnik]] -
[[hapnikuringe]] -
[[happeline kivim]] -
[[happevihm]] -
[[hargsoon]] -
[[hari (geoloogia)]] -
[[haudmik]] -
[[hedenbergiit]] -
[[heeliumi meetod]] -
[[heilandiit]] -
[[heksagonaalne süngoonia]] -
[[heletaiga]] -
[[heljum]] -
[[helkivad ööpilved]] -
[[hematiit]] -
[[hemimorfiid]] -
[[hertsüünia kurrutus]] -
[[hiidkraater]] -
[[hiidrahn]] -
[[hiiukirn]] -
[[Hilis-Devon]] -
[[Hilis-Juura]] -
[[hilisjääaeg]] -
[[Hilis-Kambrium]] -
[[Hilis-Ordoviitsium]] -
[[Hilis-Triias]] -
[[Holantarktis]] -
[[Holarktis]] -
[[Holotseen]] -
[[Holsteini jäävaheaeg]] -
[[hooglumi]] -
[[hooglörts]] -
[[hoogvihm]] -
[[hoovus]] -
[[horisont (geoloogia)]] -
[[horisont (mullateadus)]] -
[[hornblendiit]] -
[[humifitseerumine]] -
[[humiidne kliima]] -
[[Huroni jäätumine]] -
[[huumus]] -
[[huumushorisont]] -
[[hõbe]] -
[[hõbekloriid]] -
[[härmatis]] -
[[hüdratiseerumine]] -
[[hüdrogeokeemia]] -
[[hüdrogeoloogia]] -
[[hüdrograaf]] -
[[hüdrograafia]] -
[[hüdrokeemia]] -
[[hüdroksiidid]] -
[[hüdrolakoliit]] -
[[hüdroloogia]] -
[[hüdrosfäär]] -
[[hüdroterm]] -
[[hüdrotermaalne moone]] -
[[hüdrotermaalne soon]] -
[[hüdrovilk]] -
[[hügromeeter]] -
[[hügroskoopsusvesi]] -
[[hüpabüssaalne kivim]] -
[[hüpergenees]] -
[[hüpersteen]] -
[[hüpidiomorfism]] -
[[hüpotsenter]]
 
==I==
[[Iapetuse ookean]] -
[[ibe]] -
[[idiomorfism]] -
[[iga (geokronoloogia)]] -
[[igikelts]] -
[[igilumi]] -
[[ignimbriit]] -
[[ihtüosaurus]] -
[[illiit]] -
[[illuuvium]] -
[[illuviaalhorisont]] -
[[ilm]] -
[[ilmaelement]] -
[[ilmaennustamine]] -
[[ilmastik]] -
[[ilmastu]] -
[[ilmeniit]] -
[[imbumine (geoloogia)]] -
[[immersioonimeetod]] -
[[impaktiit]] -
[[indrikoteerium]] -
[[infiltratsioon]] -
[[infrapunakiirgus]] -
[[injektsioon]] -
[[inostrantseevia]] -
[[interfasiaal]] -
[[interglatsiaal]] -
[[interstadiaal]] -
[[intrusiiv]] -
[[intrusiivne kivim]] -
[[intrusioon]] -
[[inversioon (geoloogia)]] -
[[ionosfäär]] -
[[irisatsiooniefekt]] -
[[Islandi pagu]] -
[[isobaar]] -
[[isomorfism (geoloogia)]] -
[[isostaasia hüpotees]] -
[[isoterm]] -
[[isotoopgeokeemia]] -
[[isotoopmeetodid]] -
[[isotroopia]] -
[[IUGS]]
 
==J==
[[jadeiit]] -
[[jalam]] -
[[jaspis]] -
[[jelaan]] -
[[joastik]] -
[[Joides Resolution]] -
[[Joldiameri]] -
[[jooneline erosioon]] -
[[juga]] -
[[jugavool]] -
[[juudikivi]] -
[[Juura (geoloogia)]] -
[[jõe lang]] -
[[jõe langus]] -
[[jõe pikiprofiil]] -
[[jõe veerežiim]] -
[[jõe äravool]] -
[[jõeorg]] -
[[jõesete]] -
[[jõesäng]] -
[[jõeterrass]] -
[[jõgi]] -
[[jõgikond]] -
[[jäide]] -
[[jämedateraline struktuur]] -
[[järeltõuge]] -
[[järsak]] -
[[järv]] -
[[Järva jäätumine]] -
[[järvelubi]] -
[[järvemuda]] -
[[järvesete]] -
[[järveterrass]] -
[[jää]] -
[[jääaeg]] -
[[jääjärv]] -
[[jääkate]] -
[[jääkoobas]] -
[[jääkoorik]] -
[[jääkosk]] -
[[jääkriim]] -
[[jääkruup]] -
[[jääkulutus]] -
[[jääkõrb]] -
[[jääkünd]] -
[[jäälahe]] -
[[jäämägi]] -
[[jäänukkõrgendik]] -
[[jäänuksaar]] -
[[jäänuksete]] -
[[jäänõel]] -
[[jääpaisjärv]] -
[[jäärak]] -
[[jääsammas]] -
[[jääsein]] -
[[jäätumine (glatsioloogia)]] -
[[jäätumine]] -
[[jäävaheaeg]] -
[[jäävihm]] -
[[jäävöönd]] -
[[jütja]]
 
==K==
[[kaalium]] -
[[kaaliumbentoniit]] -
[[kaaliumpäevakivi]] -
[[kaar (geomorfoloogia)]] -
[[kaarluide]] -
[[kabasiit]] -
[[kaevandusgeoloogia]] -
[[kahepaiksed]] -
[[Kainosoikum]] -
[[kaksikmurdumine]] -
[[kaldajoon]] -
[[kaldalõhe]] -
[[kaldavall]] -
[[kaldeera]] -
[[kaledoonia kurrutus]] -
[[kalju]] -
[[kaljukitse pöörijoon]] -
[[kaljuvoor]] -
[[kalkopüriit]] -
[[kallak]] -
[[kallakussuund]] -
[[kallas]] -
[[kalle]] -
[[kalliskivi]] -
[[kaltsedon]] -
[[kaltsiit]] -
[[kaltsium]] -
[[kamakas]] -
[[kamardumine]] -
[[Kambrium]] -
[[kambriumi plahvatus]] -
[[Kamin (geoloogia)]] -
[[kanal (hüdroloogia)]] -
[[kanjon]] -
[[kanjonorg]] -
[[kaoliniit]] -
[[Kapensis]] -
[[kapillaarvesi]] -
[[karaat]] -
[[Karbon]] -
[[karbonaadid]] -
[[karbonaatkivim]] -
[[karbonaatne sete]] -
[[karboniseerumine]] -
[[kare vesi]] -
[[kare]] -
[[kari]] -
[[karjala kurrutus]] -
[[karjäär (mäendus)]] -
[[karkass-silikaadid]] -
[[karkass-struktuur]] -
[[karling]] -
[[karniis]] -
[[karnotiit]] -
[[karpjas murre]] -
[[karplubjakivi]] -
[[karr]] -
[[karst]] -
[[karstiallikas]] -
[[karstihäil]] -
[[karstijärv]] -
[[karstikoobas]] -
[[karstilehter]] -
[[karstiorg]] -
[[karstipolje]] -
[[karstumine]] -
[[kassiteriit]] -
[[kaste (meteoroloogia)]] -
[[kasvuhooneefekt]] -
[[kasvuhoonegaas]] -
[[kasvuhooneperiood]] -
[[katabaatiline tuul]] -
[[katagenees]] -
[[katastrofismi hüpotees]] -
[[kate (geoloogia)]] -
[[kateena]] -
[[katkendkurrutus]] -
[[katkendlike reaktsioonide rida]] -
[[katkestuspind]] -
[[kattejää]] -
[[katuskurd]] -
[[kaustobioliit]] -
[[kavern]] -
[[kavernoossus]] -
[[keemiline murenemine]] -
[[keemiline setend]] -
[[keeris (meteoroloogia)]] -
[[kerge]] -
[[kerge mineraal]] -
[[kerkehoovus]] -
[[kerkemurrang]] -
[[kerkeorg]] -
[[kerkerannik]] -
[[kerkimishüpotees]] -
[[kerkinud rannik]] -
[[kerkinud tiib]] -
[[kerniit]] -
[[Keskaegkond]] -
[[keskmine kivim]] -
[[Kesk-Devon]] -
[[Kesk-Juura]] -
[[Kesk-Kambrium]] -
[[Kesk-Ordoviitsium]] -
[[Kesk-Triias]] -
[[keskkond]] -
[[keskkonnaalarmism]] -
[[keskkonnageoloogia]] -
[[keskmine kivim]] -
[[keskmise astme moondekivim]] -
[[keskmiseteraline struktuur]] -
[[keskmoreen]] -
[[keskpurskevulkaan]] -
[[kibraline tekstuur]] -
[[kihi paksus]] -
[[kihiline tekstuur]] -
[[kihilisus]] -
[[kihind]] -
[[kihipinna tekstuurid]] -
[[kihistik]] -
[[kihistu]] -
[[kiht (geoloogia)]] -
[[kihtide rööbistamine]] -
[[kihtintrusioon]] -
[[kihtkoorumine]] -
[[kihtpilv]] -
[[kihtsilikaadid]] -
[[kihtstruktuur]] -
[[kihtvulkaan]] -
[[kildaline tekstuur]] -
[[kildalisus]] -
[[kilp (geoloogia)]] -
[[kilpvulkaan]] -
[[kilt]] -
[[kiltmaa]] -
[[kimmeri kurrutus]] -
[[kinaver]] -
[[kionosfäär]] -
[[kips]] -
[[kipuka]] -
[[kirigraniit]] -
[[kirka]] -
[[kirmevesi]] -
[[kirsmaa]] -
[[kiudjas agregaat]] -
[[kiudpilv]] -
[[kivi]] -
[[kivikõrb]] -
[[kivikülv]] -
[[kivim]] -
[[kivimeteoriit]] -
[[kivimite ringe]] -
[[kivimit moodustavad mineraalid]] -
[[kivisool]] -
[[kivistis]] -
[[kivistumine]] -
[[kivisöeajastu]] -
[[kivisüsi]] -
[[kivivaring]] -
[[klaasiläige]] -
[[klaasjas struktuur]] -
[[klark]] -
[[klastiline struktuur]] -
[[klibu]] -
[[klibuvall]] -
[[kliima]] -
[[kliimadiagramm]] -
[[kliimamuutus]] -
[[kliimaoptimum]] -
[[klimatoloogia]] -
[[klint]] -
[[klivaaž]] -
[[kloriit]] -
[[kloriitkilt]] -
[[kloritoid]] -
[[kobaltiin]] -
[[kohesioon]] -
[[kohr]] -
[[kohverkurd]] -
[[kolemaniit]] -
[[kolloid]] -
[[kolluuvium]] -
[[kolumbiit]] -
[[komatiit]] -
[[kondenseerumine]] -
[[kondrodiit]] -
[[konglomeraat]] -
[[konkordantne intrusiiv]] -
[[konkretsioon]] -
[[kontaktmoone]] -
[[kontinent]] -
[[kontinentaalne faatsies]] -
[[kontraktsioonihüpotees]] -
[[konvergentsivöönd]] -
[[koobas]] -
[[koolmekoht]] -
[[korallid]] -
[[korallrahu]] -
[[korallriff]] -
[[kordieriit]] -
[[kordieriitkilt]] -
[[kores]] -
[[korrasioon]] -
[[korrelatsioonimeetod]] -
[[korrosioon]] -
[[korund]] -
[[kosk]] -
[[kovelliin]] -
[[kraater]] -
[[kraaton]] -
[[kriidi lõpu väljasuremine]] -
[[kriips (mineraloogia)]] -
[[kriipsuvärvus]] -
[[Kriit (geoloogia)]] -
[[kristall]] -
[[kristalliagregaat]] -
[[kristalli kuju]] -
[[kristalliline härmatis]] -
[[kristallisatsiooniline diferentseerumine]] -
[[kristalliseerumine]] -
[[kristalli tahk]] -
[[kristalloblastiline struktuur]] -
[[kristallvõre]] -
[[kristallograafia]] -
[[kristalne kilt]] -
[[kristalne kivim]] -
[[kristalne struktuur]] -
[[krokoiit]] -
[[kromiit]] -
[[kromofoor]] -
[[kronostratigraafia]] -
[[Kroonlinna null]] -
[[kruus]] -
[[Krüogeen]] -
[[krüosfäär]] -
[[krüsoberüll]] -
[[krüsotiil]] -
[[krüoliit]] -
[[ksenoliit]] -
[[ksenomorfne kristall]] -
[[kuesta]] -
[[kuhjerand]] -
[[kuhjeterrass]] -
[[kuhjumine]] -
[[kuivalõhe]] -
[[kuiv kliima]] -
[[kuiv laviin]] -
[[kukersiit]] -
[[Kukruse lade]] -
[[kuld]] -
[[kuluaar]] -
[[kulumisastang]] -
[[kulutus]] -
[[kulutusnõgu]] -
[[kulutusrand]] -
[[kulutustasandik]] -
[[kulutusvagumus]] -
[[kummulikurd]] -
[[kuppel (geoloogia)]] -
[[kupriit]] -
[[kurd]] -
[[kurdmäestik]] -
[[kuristik]] -
[[kuristikorg]] -
[[kurisu]] -
[[kurrutus]] -
[[kurrutusfaas]] -
[[kurrutusliikumine]] -
[[kurrutusvöönd]] -
[[kuru]] -
[[kurumm]] -
[[kustunud vulkaan]] -
[[kuubiline süngoonia]] -
[[kuum täpp]] -
[[kuumaveeallikas]] -
[[kvarts]] -
[[kvartsiit]] -
[[kvartsporfüür]] -
[[Kvaternaar]] -
[[kvaternaarigeoloogia]] -
[[kvaternaarisetted]] -
[[kõduhorisont]] -
[[kõikuvliikumine]] -
[[kõnnumaa]] -
[[kõrb]] -
[[kõrbestumine]] -
[[kõrge astme moondekivim]] -
[[kõrglava]] -
[[kõrgrõhkkond]] -
[[kõrgus merepinnast]] -
[[kõrgustik]] -
[[kõrgusvööndilisus]] -
[[kõrgvesi]] -
[[kõvadus]] -
[[käiguvahe]] -
[[kärestik]] -
[[käsijalgsed]] -
[[Köppeni kliimaklassifikatsioon]] -
[[küaniit]] -
[[küljeerosioon]] -
[[küljeuuristus]] -
[[külgmoreen]] -
[[külm front]] -
[[külmakühm]] -
[[külmalõhe]] -
[[külmarabenemine]] -
[[külmhooneperiood]] -
[[külmumine]] -
[[küngas]] -
[[küünekivi]]
 
==L==
[[laam]] -
[[laama sukeldumine]] -
[[laamade lahknemine]] -
[[laamtektoonika]] -
[[laava]] -
[[laavakate]] -
[[laavavool]] -
[[labrador (mineraal)]] -
[[lade]] -
[[ladejärk]] -
[[ladekond]] -
[[ladestik]] -
[[ladestu]] -
[[laguahel]] -
[[laguun]] -
[[laguunifaatsies]] -
[[laguunisete]] -
[[lahaar]] -
[[lahvandus]] -
[[laid]] -
[[laine (vesi)]] -
[[lainevire]] -
[[lainjaskihiline tekstuur]] -
[[lakoliit]] -
[[lamam]] -
[[lamav kiht]] -
[[lamell (geoloogia)]] -
[[lamm]] -
[[laminariitsavi]] -
[[lamminiit]] -
[[lammorg]] -
[[lang (geoloogia)]] -
[[langatus]] -
[[langatusala]] -
[[langatuslehter]] -
[[langatusnõgu]] -
[[langatusvärin]] -
[[langemisnurk]] -
[[langus]] -
[[lapill]] -
[[laskunud tiib]] -
[[lasuliit]] -
[[lasuriit]] -
[[lasum]] -
[[lasumus]] -
[[lasumuselemendid]] -
[[lasumusvorm]] -
[[lasund]] -
[[lasuv kiht]] -
[[lasuv sete]] -
[[lateraalorg]] -
[[lateriit]] -
[[lateriitmuld]] -
[[laugas]] -
[[Lauraasia]] -
[[lauslumi]] -
[[lauslõrts]] -
[[lava (geoloogia)]] -
[[lavamaa]] -
[[laviin]] -
[[laviinikoonus]] -
[[lavsoniit]] -
[[leedemuld]] -
[[leelis]] -
[[leeliseline kivim]] -
[[leeliseline magma]] -
[[leeliseline päevakivi]] -
[[leeliselisus]] -
[[leeliskivim]] -
[[leelismetall]] -
[[leelispäevakivi]] -
[[leetmuld]] -
[[leetseljak]] -
[[leetumine]] -
[[lehtersuue]] -
[[lehvikkurd]] -
[[leostumine]] -
[[lepidoliit]] -
[[leukokraatne kivim]] -
[[leukokraatne mineraal]] -
[[leutsiit]] -
[[leviala (geoloogia)]] -
[[levila]] -
[[levilakaart]] -
[[Li-vilk]] -
[[libleline agregaat]] -
[[lihkepind]] -
[[lihkumine]] -
[[lihtvorm]] -
[[Lihvini jäävaheaeg]] -
[[liitdaik]] -
[[liitvulkaan]] -
[[liiv]] -
[[liivakivi]] -
[[liivakõrb]] -
[[liivarand]] -
[[liivasete]] -
[[liivatorm]] -
[[liivsavi]] -
[[likvatsioon]] -
[[limaan]] -
[[Limneameri]] -
[[limnoloogia]] -
[[limnomõhn]] -
[[limoniit]] -
[[lintsilikaat]] -
[[lintstruktuur]] -
[[lipariit]] -
[[lisajõgi]] -
[[litogenees]] -
[[litoloogia]] -
[[litoraalifaatsies]] -
[[Litoriinameri]] -
[[litosfäär]] -
[[liustik]] -
[[liustikuastang]] -
[[liustikujõesete]] -
[[liustikujärv]] -
[[liustiku keel]] -
[[liustiku koobas]] -
[[liustikuline tegevus]] -
[[liustikusete]] -
[[liustikuuuristus]] -
[[Llandovery (geoloogia)]] -
[[loevesi]] -
[[looded]] -
[[loodusgeograafia]] -
[[looduslik asfalt]] -
[[loodusvara]] -
[[loopealne]] -
[[Loping (geoloogia)]] -
[[lopoliit]] -
[[lubi]] -
[[lubifaatsies]] -
[[lubileeliseline indeks]] -
[[lubileeliseline seeria]] -
[[lubisavi]] -
[[lubjakivi]] -
[[Ludlow (geoloogia)]] -
[[luide]] -
[[luiteahelik]] -
[[lumehang]] -
[[lumehelves]] -
[[lumekoorik]] -
[[lumekruup]] -
[[lumekuluaar]] -
[[lumepiir]] -
[[lumesadu]] -
[[lumetera]] -
[[lumevine]] -
[[lumi]] -
[[lõhang]] -
[[lõhe]] -
[[lõhelisus]] -
[[lõhenevus]] -
[[lõhenevuspind]] -
[[lõhevulkaan]] -
[[lõimis]] -
[[lõuatud]] -
[[lõunapoolkera]] -
[[lõõmpilv]] -
[[lõõrvulkaan]] -
[[läbilaskvus]] -
[[läbilõige (geoloogia)]] -
[[läbipaistmatu mineraal]] -
[[läbipaistvus]] -
[[Lähis-arktika]] -
[[Lähis-troopika]] -
[[lähtekivim (geoloogia)]] -
[[lähtekivim (mullateadus)]] -
[[lähtemineraal]] -
[[läige]] -
[[lämmastikuringe]] -
[[läte]] -
[[Lääne-Eesti paekallas]] -
[[Läänemere kvartsporfüür]] -
[[läätseline tekstuur]] -
[[lääts (geoloogia)]] -
[[lörts]] -
[[löss]] -
[[lössiplatoo]] -
[[löögistruktuur]] -
[[lülijalgsed]] -
 
==M==
[[Maa (planeet)]] -
[[Maa ekvaator]] -
[[Maa gravitatsiooniväli]] -
[[Maa magnetism]] -
[[Maa magnetväli]] -
[[Maa paisumise hüpotees]] -
[[maapinnaudu]] -
[[Maa poolused]] -
[[maarjas]] -
[[maarjaskilt]] -
[[Maa tuum]] -
[[Maa vahevöö ülemine osa]] -
[[Maa vahevöö]] -
[[Maa vanus]] -
[[maagaas]] -
[[maagikest]] -
[[maagikivim]] -
[[maailmameri]] -
[[maailmaruum]] -
[[maakmineraal]] -
[[maakoor]] -
[[maakoore rike]] -
[[maalihe]] -
[[maanina]] -
[[maaparandus]] -
[[maapind]] -
[[maapõu]] -
[[maapõuevara]] -
[[maar]] -
[[maardla]] -
[[maarijärv]] -
[[maaroom]] -
[[maastik]] -
[[maastikuökoloogia]] -
[[maasäär]] -
[[maateadus]] -
[[maavara]] -
[[maavarade õpetus]] -
[[maavoole]] -
[[maavärin]] -
[[maavärina intensiivsus]] -
[[maavärina intensiivsusaste]] -
[[maavärina kese]] -
[[maavärina kolle]] -
[[maavärina magnituud]] -
[[madal]] -
[[madala astme moondekivim]] -
[[madalik]] -
[[madalrõhkkond]] -
[[madalsoo turvas]] -
[[madalsoo]] -
[[maetud karst]] -
[[magevesi]] -
[[magma]] -
[[magmakivim]] -
[[magmaline faatsies]] -
[[magmaline intrusioon]] -
[[magmaline kompleks]] -
[[magmaline tsükkel]] -
[[magmatism]] -
[[magneesium]] -
[[magnesiit]] -
[[magnetiit]] -
[[magnetiline anomaalia]] -
[[magnetiliste anomaaliate kaart]] -
[[magnetilisus]] -
[[magnetomeeter]] -
[[magnetomeetria]] -
[[magnetomeetriline otsing]] -
[[magnetpoolus]] -
[[magnetresonantskuvamine]] -
[[magnettorm]] -
[[maismaa]] -
[[majandusgeoloogia]] -
[[makroreljeef]] -
[[malahhiit]] -
[[mammut]] -
[[mandelkivi]] -
[[mandelkivitekstuur]] -
[[mandlikiviline tekstuur]] -
[[mandrijalam]] -
[[mandrijää]] -
[[mandrijäätumine]] -
[[mandrilava]] -
[[mandriline lavamaa]] -
[[mandriline maakoor]] -
[[mandrinõlv]] -
[[mandririft]] -
[[mandrisete]] -
[[mandrite triiv]] -
[[mandrite triivi hüpotees]] -
[[manganiit]] -
[[manganoliidid]] -
[[mangroov]] -
[[manner]] -
[[margariit]] -
[[marginaaloos]] -
[[markasiit]] -
[[marmor]] -
[[marš]] -
[[maru]] -
[[massiivne tekstuur]] -
[[mastodon]] -
[[Mastogloiameri]] -
[[mattumine]] -
[[mattunud karst]] -
[[mattunud org]] -
[[Maunderi miinimum]] -
[[meandreerumine]] -
[[mega-aasta]] -
[[megaantiklinoorium]] -
[[megareljeef]] -
[[megasünklinoorium]] -
[[melanokraatne kivim]] -
[[melanokraatne mineraal]] -
[[Mercalli skaala]] -
[[meregeoloogia]] -
[[meremuda]] -
[[meresete]] -
[[merevaik]] -
[[merevesi]] -
[[mergel]] -
[[meri]] -
[[Mesoarhaikum]] -
[[mesopaus]] -
[[Mesoproterosoikum]] -
[[mesoreljeef]] -
[[Mesosoikum]] -
[[metalne läige]] -
[[metamorfism]] -
[[metasomatoos]] -
[[meteoor]] -
[[meteoorkeha]] -
[[meteoriidikraater]] -
[[meteoriidikraatri vall]] -
[[meteoriit]] -
[[meteoriitika]] -
[[meteoroloogia]] -
[[mets]] -
[[metsatustamine]] -
[[migmatiit]] -
[[milleriit]] -
[[mikrofossiil]] -
[[mikrokliin]] -
[[mikropaleontoloogia]] -
[[mikroreljeef]] -
[[mikroteraline struktuur]] -
[[Milankovići hüpotees]] -
[[mineraal]] -
[[mineraalide klassifikatsioon]] -
[[mineraalmaa]] -
[[mineraalmuld]] -
[[mineraalsoon]] -
[[mineraalsuletis]] -
[[mineraalvesi]] -
[[mineraliseerumine]] -
[[mineraloogia]] -
[[Miotseen]] -
[[miraaž]] -
[[Mississippi ajastik]] -
[[mistraal]] -
[[mitmevärvilisus]] -
[[mitmikintrusioon]] -
[[mittemetalne maavara]] -
[[mobilismihüpoteesid]] -
[[moho]] -
[[Mohorovičići eralduspind]] -
[[Mohsi astmik]] -
[[molass]] -
[[moldorg]] -
[[molübdeniit]] -
[[monatsiit]] -
[[monokliinne süngoonia]] -
[[monoklinaal]] -
[[monoklinaalne kallakus]] -
[[monoklinaalne kivim]] -
[[monoklinaalne sümmeetria]] -
[[monoklinaalne süngoonia]] -
[[moondeaste]] -
[[moondefaatsies]] -
[[moondekivim]] -
[[moondekivimi struktuur]] -
[[moondekompleks]] -
[[moone]] -
[[moreen]] -
[[moreenküngas]] -
[[moreentasandik]] -
[[mosasaurus]] -
[[muda]] -
[[mudaline struktuur]] -
[[mudavool]] -
[[mudavulkaan]] -
[[muguljas tekstuur]] -
[[muld]] -
[[mullageograafia]] -
[[mullahorisont]] -
[[mullalahus]] -
[[mullateadus]] -
[[munakas]] -
[[murd]] -
[[murdlaine]] -
[[murdlusvool]] -
[[murdumisnäitaja]] -
[[murdumisnäitaja dispersioon]] -
[[murend]] -
[[murenemine]] -
[[murenemiskoorik ]] -
[[murdepind]] -
[[murrang]] -
[[murrangliikumine]] -
[[murrangrike]] -
[[murrangu amplituud]] -
[[murrangujoon]] -
[[murrangukompleks]] -
[[murranguline astang]] -
[[murrangulõhe]] -
[[murranguorg]] -
[[murrangupind]] -
[[murrangusüsteem]] -
[[murrutus]] -
[[murrutusjärsak]] -
[[murrutuskulbas]] -
[[murrutuslava]] -
[[murrutusrand ]] -
[[murrutusrannik]] -
[[murrutustasandik]] -
[[murrutusterrass]] -
[[muskoviit]] -
[[mussoon]] -
[[mustmuld]] -
[[muutumine (geoloogia)]] -
[[mõhn]] -
[[mõhnastik]] -
[[Mõniste kerge]] -
[[mäeahelik]] -
[[mäehari]] -
[[mäekristall]] -
[[mäendus]] -
[[mäendusgeoloogia]] -
[[mäestik]] -
[[mäeteke]] -
[[mäetipp]] -
[[mägi]] -
[[mägijärv]] -
[[mägismaa]] -
[[märgala]] -
[[möll]] -
[[möriteerium]] -
[[müloniit]] -
[[Müüameri]]
 
==N==
[[naatrium]] -
[[Naatriumsalpeeter]] -
[[nafta]] -
[[naftageoloogia]] -
[[naftalasund]] -
[[Narva lade]] -
[[natroliit]] -
[[nautiloidid]] -
[[Nearktis]] -
[[neeldumistegur]] -
[[neem]] -
[[neerjas agregaat]] -
[[nefeliin]] -
[[negatiivne kalle]] -
[[negatiivne pinnavorm]] -
[[nekk]] -
[[nematofüüdid]] -
[[Neoarhaikum]] -
[[Neogeen]] -
[[Neoproterosoikum]] -
[[neotektoonika]] -
[[neotektooniline maakerge]] -
[[neotektoonilised liikumised]] -
[[Neotroopis]] -
[[nihe]] -
[[nihkepeegel]] -
[[nihkumine]] -
[[niiskus]] -
[[nikeliin]] -
[[nivaalne kliima]] -
[[NOAA]] -
[[noorenemine (geoloogia)]] -
[[normaalkurd]] -
[[nullsedimentatsioon]] -
[[nurkkõrgus]] -
[[nõeljas agregaat]] -
[[nõgu]] -
[[nõiavits]] -
[[nõlv]] -
[[nõlvanurk]] -
[[nõlvaprotsessid]] -
[[nõmm]] -
[[nõosandur]] -
[[nõrgkivi]] -
[[nõrglubi]] -
[[nüüdissete]]
 
==O==
[[oaas]] -
[[obsidiaan]] -
[[ofiitne struktuur]] -
[[ofioliit]] -
[[ohtrus (paleontoloogia)]] -
[[oiidid]] -
[[oiidiline struktuur]] -
[[oikumeen]] -
[[oja]] -
[[okasnahksed]] -
[[okeanograafia]] -
[[okeanoloogia]] -
[[oklusioonifront]] -
[[oksiidid (mineraloogia)]] -
[[oligoklass]] -
[[Oligotseen]] -
[[oliviin]] -
[[ookean]] -
[[ookeani keskahelik]] -
[[ookeaniline geosünklinaal]] -
[[ookeaniline maakoor]] -
[[ooker]] -
[[ooliit]] -
[[oonüks]] -
[[oos]] -
[[oosmõhn]] -
[[opaal]] -
[[optiline telg]] -
[[Ordoviitsium]] -
[[oreool (geoloogia)]] -
[[org]] -
[[orgaaniline aine]] -
[[orgaaniline mineraal]] -
[[orgaaniline murenemine]] -
[[orgaaniline setend]] -
[[organismi elutegevuse jälg]] -
[[organogeenne kivim]] -
[[orkaan]] -
[[orogenees]] -
[[Orosir]] -
[[ortoklass]] -
[[orulamm]] -
[[oruliustik]] -
[[orulooge]] -
[[orumeander]] -
[[orusandur]] -
[[orvand]] -
[[osaline sulamine]] -
[[osooniauk]] -
[[osoonikiht]] -
[[ostrakoodid]] -
[[Otepää staadium]] -
[[otsamoreen]] -
[[ovraag]]
 
==P==
[[Paadla lade]] -
[[padilaava]] -
[[padur]] -
[[paduvihm]] -
[[paekallas]] -
[[paekivi]] -
[[paepealne muld]] -
[[pagi]] -
[[pagodiit]] -
[[pagurand]] -
[[paguvesi]] -
[[pakane]] -
[[Pakerordi lade]] -
[[Palearktis]] -
[[Paleoarhaikum]] -
[[paleobotaanika]] -
[[Paleogeen]] -
[[paleogeograafia]] -
[[paleoklimatoloogia]] -
[[paleomagnetism]] -
[[paleontoloogia]] -
[[paleontoloogiline meetod]] -
[[Paleoproterosoikum]] -
[[Paleosoikum]] -
[[paleozooloogia]] -
[[Paleotroopis]] -
[[Paleotseen]] -
[[paleoökoloogia]] -
[[Palivere staadium]] -
[[paljand]] -
[[paljandumine]] -
[[paljaskarst]] -
[[palõgorskiit]] -
[[palünoloogia]] -
[[palünoloogiline analüüs]] -
[[pampa]] -
[[Pandivere staadium]] -
[[Pangaea]] -
[[pangas]] -
[[pangasmäestik]] -
[[pank (geoloogia)]] -
[[paraboolluide]] -
[[paragoniit]] -
[[paralleelkihilisus]] -
[[parasiitkraater]] -
[[parasvööde]] -
[[pareiasaurus]] -
[[passaat]] -
[[peajalgsed]] -
[[pealenihe]] -
[[pealiskord]] -
[[pedoloogia]] -
[[pedon]] -
[[pedosfäär]] -
[[peenar (soo)]] -
[[peenes]] -
[[peeneteraline struktuur]] -
[[pegmatiit]] -
[[pehme lumi]] -
[[peitkristalliline struktuur]] -
[[peitkristallilisus]] -
[[peitteralisus]] -
[[pektoliit]] -
[[pelaagiline faatsies]] -
[[pelaagiline sete]] -
[[peliit]] -
[[peneplaan]] -
[[Pennsylvania ajastik]] -
[[pentlandiit]] -
[[peridotiit]] -
[[perluuvium]] -
[[Perm (geoloogia)]] -
[[perv]] -
[[petrofüüsika]] -
[[petrograafia]] -
[[petrograafiline provints]] -
[[petrokeemia]] -
[[petroloogia]] -
[[pidevate reaktsioonide rida]] -
[[pigatasandik]] -
[[piirdkõrgendik]] -
[[pikilaine]] -
[[pikioos]] -
[[pikiprofiil]] -
[[pikne]] -
[[pillirooturvas]] -
[[pilv]] -
[[pilvemets]] -
[[pilvisus]] -
[[pimss]] -
[[pingo]] -
[[pinnaerosioon]] -
[[pinnahoovus]] -
[[pinnakate]] -
[[pinnalaine]] -
[[pinnamood]] -
[[pinnas]] -
[[pinnase lihe]] -
[[pinnase nihe]] -
[[pinnase varisemine]] -
[[pinnase voolamine]] -
[[pinnasevesi]] -
[[pinnatuisk]] -
[[pinnavesi]] -
[[pinnavorm]] -
[[pinnuline murre]] -
[[plaaž]] -
[[plaatina]] -
[[plaatjas agregaat]] -
[[plaatjas kristall]] -
[[plaatjas lõhelisus]] -
[[plaatjas tekstuur]] -
[[plagioklass]] -
[[plagioklassi number]] -
[[planeedi atmosfäär]] -
[[planetaargeoloogia]] -
[[planetesimaal]] -
[[plastne deformatsioon]] -
[[platoo]] -
[[platvorm (geoloogia)]] -
[[Pleistotseen]] -
[[pleokroism]] -
[[pliimeetod]] -
[[plintiit]] -
[[Pliotseen]] -
[[plutoniit]] -
[[plutonism]] -
[[plutoon]] -
[[pneumatolüüt]] -
[[pneumatolüütiline moone]] -
[[polaarvöönd]] -
[[polarisatsioonimikroskoop]] -
[[polder]] -
[[polesje]] -
[[polümorfism]] -
[[ponoor]] -
[[poolestusaeg]] -
[[poolklaasjas struktuur]] -
[[poolkõrb]] -
[[poolmetalne läige]] -
[[poolsaar]] -
[[poolsüvakivim]] -
[[pooluste liikumine]] -
[[poor]] -
[[poorne tekstuur]] -
[[poorsus]] -
[[porfüriidiline struktuur]] -
[[porfüriit]] -
[[porfüroblast]] -
[[porfüroklastiline struktuur]] -
[[porfüür]] -
[[porfüürilaadne struktuur]] -
[[porfüüriline struktuur]] -
[[porsumine]] -
[[positiivne pinnavorm]] -
[[pragu]] -
[[preboreaalne kliimastaadium]] -
[[preeria]] -
[[prekambrium]] -
[[Přidoli ajastik]] -
[[primaarne struktuur]] -
[[progressiivne moone]] -
[[proksimaalsus]] -
[[Proterosoikum]] -
[[prustiit]] -
[[pruunsüsi]] -
[[pseudokarst]] -
[[pseudokromaatsus]] -
[[pseudomorfoos]] -
[[pseudovoor]] -
[[psilomelaan]] -
[[psühromeeter]] -
[[ptigmatiit]] -
[[puaas]] -
[[pudedus]] -
[[puhandusorg]] -
[[puisniit]] -
[[puistangutasandik]] -
[[pulsatsioonihüpotees]] -
[[purdkivim]] -
[[purdmineraal]] -
[[purdosake]] -
[[purdsetend]] -
[[purskekivim]] -
[[purunemispiir]] -
[[purustusmoone]] -
[[purustussfäär]] -
[[purustusstruktuur]] -
[[purustustsoon]] -
[[purustusvöönd]] -
[[pusta]] -
[[puudulukulised]] -
[[puuraugu geoloogiline läbilõige]] -
[[puurauk]] -
[[puurimislaev]] -
[[puurplatvorm]] -
[[puursüdamik]] -
[[puurtorn]] -
[[puutemoone]] -
[[põhimass]] -
[[Põhja-Atlandi ostsillatsioon]] -
[[Põhja-Eesti paekallas]] -
[[põhjaerosioon]] -
[[põhjapoolkera]] -
[[põhjauuristus]] -
[[põhjaveekiht]] -
[[põhjaveelahe]] -
[[põhjaveetase]] -
[[põhjavesi]] -
[[põikintrusioon]] -
[[põikne katkestuspind]] -
[[põikoos]] -
[[põiksoon]] -
[[põimjaskihiline tekstuur]] -
[[põlevkivi]] -
[[põuavine]] -
[[põud]] -
[[päevakivi]] -
[[Päikesesüsteem]] -
[[pärastjääaeg]] -
[[pärlmutriläige]] -
[[pürargüriit]] -
[[püriit]] -
[[püroklastiline kivim]] -
[[püroklastiline materjal]] -
[[pürokseenid]] -
[[pürokseen-sarvkivi faatsies]] -
[[pürokseniit]] -
[[püroksenoidid]] -
[[püroop]] -
[[pürrotiin]] -
[[püünis (geoloogia)]]
 
==R==
[[raba]] -
[[rabakivi]] -
[[rabaturvas]] -
[[rabedus]] -
[[rabenemine]] -
[[radiaaloos]] -
[[radioaktiivne meetod]] -
[[radioaktiivse süsiniku meetod]] -
[[radiolaarmuda]] -
[[radionukliid]] -
[[radiosüsiniku aasta]] -
[[rahe]] -
[[rahn]] -
[[rahu (saar)|rahu]] -
[[Rahvusvaheline Geoloogiaühing]] -
[[Raikküla lade]] -
[[rakendusgeoloogia]] -
[[rand]] -
[[randla]] -
[[rannabarr]] -
[[rannajoon]] -
[[rannak]] -
[[rannakusete]] -
[[rannamoodustis]] -
[[rannanõlv]] -
[[rannasete]] -
[[rannavall]] -
[[rannavöönd]] -
[[rannik]] -
[[rannikufaatsies]] -
[[rannikuluide]] -
[[rannikumadalik]] -
[[rannikumeri]] -
[[rannikusete]] -
[[raske mineraal]] -
[[rasvaläige]] -
[[raua-mangaanikonkretsioon]] -
[[raud]] -
[[raudmeteoriit]] -
[[ravimuda]] -
[[realgaar]] -
[[rebendkurrutus]] -
[[rebendrike]] -
[[refuugium]] -
[[regressiivne seeria]] -
[[regressioon (geoloogia)]] -
[[relikt (biogeograafia)]] -
[[reljeef]] -
[[reljeefielement]] -
[[reljeefitüüp]] -
[[reljeefivorm]] -
[[retrograadne moone]] -
[[Rhyac]] -
[[ribekiit]] -
[[Richteri skaala]] -
[[riff]] -
[[rift]] -
[[riftiahelik]] -
[[riftiorg]] -
[[riftivöönd]] -
[[riimvesi]] -
[[rike (geoloogia)]] -
[[rikkevöönd]] -
[[rippliustik]] -
[[ripporg]] -
[[Rissi jäätumine]] -
[[ristlaine]] -
[[ristlõige]] -
[[rodoniit]] -
[[rohekilda faatsies]] -
[[rohekilt]] -
[[rohekivim]] -
[[roheline kiir]] -
[[rohtla]] -
[[rombiline sümmeetria]] -
[[rombiline süngoonia]] -
[[Rossby lained]] -
[[rubiin]] -
[[rugoosid]] -
[[ruhiorg]] -
[[rusu]] -
[[rusukalle]] -
[[rusukuhik]] -
[[rusuvool]] -
[[rutiil]] -
[[ruumigrupp]] -
[[rõhkkond]] -
[[rõhtkihiline tekstuur]] -
[[rõhtkihilisus]] -
[[rõhumoone]] -
[[rõngasdaik]] -
[[rõngassaar]] -
[[rõngassilikaat]] -
[[rõngasstruktuur]] -
[[räbukoonus]] -
[[rähk]] -
[[rändkivi]] -
[[rändluide]] -
[[rändpangas]] -
[[rändrahn]] -
[[räni]] -
[[ränikilt]] -
[[ränikivim]] -
[[ränioksiid]] -
[[ränirikas kivim]] -
[[ränistunud puu]] -
[[ränivetikad]] -
[[röntgendifraktsioon]] -
[[röntgenkristallograafia]] -
[[röntgenspektroskoopia]] -
[[rööpintrusioon]] -
[[rööplasumus]] -
[[rünkpilv]] -
[[rüoliit]] -
[[rüükalad]]
 
==S==
[[Saale jäätumine]] -
[[saar]] -
[[saarestik]] -
[[saarkaar]] -
[[saarkõrgustik]] -
[[saarmägi]] -
[[saarstruktuur]] -
[[sademed]] -
[[sadul (geoloogia)]] -
[[Sahara jäätumine]] -
[[Sakala staadium]] -
[[salajõgi]] -
[[salpeeter]] -
[[sals]] -
[[samakõrgusjoon]] -
[[samarõhujoon]] -
[[samasügavusjoon]] -
[[sammalloomad]] -
[[sandur]] -
[[sanidiin]] -
[[sanidiniidifaatsies]] -
[[sapropeel]] -
[[sapropeliit]] -
[[sarvkivi]] -
[[saurus]] -
[[savann]] -
[[savi]] -
[[savifaatsies]] -
[[savikarst]] -
[[savikilt]] -
[[savikivim]] -
[[saviliiv]] -
[[savimineraalid]] -
[[savistumine]] -
[[sedimentatsioon]] -
[[sedimentogenees]] -
[[segameteoriit]] -
[[seismilised lained]] -
[[seismilisus]] -
[[seismograaf]] -
[[seismogramm]] -
[[seismoloogia]] -
[[seismomeetria]] -
[[sekretsioon (geoloogia)]] -
[[sekundaarne struktuur]] -
[[seli]] -
[[serak]] -
[[seritsiitkilt]] -
[[serpentiin (mineraal)]] -
[[sete]] -
[[setend]] -
[[setete diagenees]] -
[[setete pikiränne]] -
[[setete ristiränne]] -
[[setete ränne]] -
[[setete transport]] -
[[sette kuhjumine]] -
[[settebassein]] -
[[settekivim]] -
[[settekompleks]] -
[[setteline bretša]] -
[[setteline tekstuur]] -
[[settelünk]] -
[[settevool]] -
[[settimine (geoloogia)]] -
[[settimise kiirus]] -
[[sfaagnumiturvas]] -
[[sfaleriit]] -
[[sfäärul]] -
[[sialliitne murenemine]] -
[[Sider]] -
[[sideriit]] -
[[Signor-Lippsi efekt]] -
[[siidiläige]] -
[[siirdemoone]] -
[[siirdesoo]] -
[[silekalju]] -
[[silikaadid (mineraloogia)]] -
[[sill]] -
[[sillimaniit]] -
[[silmis-gneiss]] -
[[Silur]] -
[[Siluri klint]] -
[[singelsilikaadid]] -
[[singelstruktuur]] -
[[sinisavi]] -
[[siroko]] -
[[sisetuum]] -
[[sise-äravooluala]] -
[[sisseuhtehorisont]] -
[[skapoliit]] -
[[skarn]] -
[[smaragd]] -
[[smitsoniit]] -
[[sodaliit]] -
[[soe front]] -
[[solaarkonstant]] -
[[solfataar]] -
[[solifluktsioon]] -
[[somma]] -
[[soo]] -
[[soogaas]] -
[[soojusmoone]] -
[[soolajärv]] -
[[soolak]] -
[[soolakas vesi]] -
[[soolakuppel]] -
[[soolsus]] -
[[soomets]] -
[[soone hari]] -
[[soostunud mets]] -
[[soon (geoloogia)]] -
[[soonbretša]] -
[[soonintrusioon]] -
[[soonkivim]] -
[[sooraud]] -
[[soostunud ala]] -
[[soot]] -
[[soovesi]] -
[[sopka]] -
[[sorteeritus]] -
[[sorteerituse tegur]] -
[[speleoloogia]] -
[[speleoteem]] -
[[spinell]] -
[[spodumeen]] -
[[spreeding]] -
[[stalagmiit]] -
[[stalaktiit]] -
[[Stather]] -
[[stauroliit]] -
[[stegosaurus]] -
[[Steno seadus]] -
[[stepp]] -
[[stibniit]] -
[[stokk]] -
[[stoll]] -
[[stratigraafia]] -
[[stratigraafiline järjestus]] -
[[stratigraafiline läbilõige]] -
[[stratigraafiline lünk]] -
[[stratopaus]] -
[[stratosfäär]] -
[[stratotüüp]] -
[[stromatoliidid]] -
[[stromatopoorid]] -
[[struktuur (geoloogia)]] -
[[struktuurigeoloogia]] -
[[struktuurikorrus]] -
[[subatlantiline kliimastaadium]] -
[[subboreaalne kliimastaadium]] -
[[subduktsioon]] -
[[subduktsioonivöönd]] -
[[sublimatsioon]] -
[[sudu]] -
[[sufosioon]] -
[[suhtelise vanuse määramine]] -
[[suir]] -
[[suiraanalüüs]] -
[[suitsukvarts]] -
[[sulamine]] -
[[suletis (purskekivimis)]] -
[[suletis]] -
[[sulfaadid (mineraloogia)]] -
[[sulfiidid (mineraloogia)]] -
[[sulglohk]] -
[[superpositsiooniprintsiip (geoloogia)|superpositsiooniprintsiip]] -
[[suspensioon]] -
[[suue]] -
[[suurvesi]] -
[[svekofenni kurrutus]] -
[[sõmerlumi]] -
[[säilunud struktuur]] -
[[sälkorg]] -
[[sängifaatsies]] -
[[sängilooge]] -
[[sängimeander]] -
[[sängorg]] -
[[söebassein]] -
[[söll]] -
[[südamikpurimine]] -
[[süeniit]] -
[[süeviit]] -
[[sülvaniit]] -
[[sülviin]] -
[[sümmeetriaelement]] -
[[sümmeetrialiik]] -
[[sümmeetriatelg]] -
[[sündmus (geoloogia)]] -
[[sünekliis]] -
[[süngenees]] -
[[süngeneetiline konkretsioon]] -
[[süngoonia]] -
[[sünklinaal]] -
[[sünklinaalimurrang]] -
[[sünklinoorium]] -
[[süsinikdioksiid]] -
[[süsinikuringe]] -
[[süvahoovus]] -
[[süvaintrusioon]] -
[[süvakivim]] -
[[süvameresete]] -
[[süvamoone]] -
[[süvamurrang]] -
[[süvasäng]] -
[[süvavahevöö]] -
[[süvavee savi]] -
[[süvik]]
 
==Š==
[[šeliit]] -
[[šelf]] -
[[šelfiliustik]] -
[[šelfimeri]] -
[[šlakikoonus]] -
[[šokimoone]] -
 
==T==
[[tabulaadid]] -
[[taevakivi]] -
[[tagasivoolu hoovus]] -
[[tahk]] -
[[taifuun]] -
[[taiga]] -
[[taimkate]] -
[[taksiidiline tekstuur]] -
[[talk]] -
[[tardkivim]] -
[[tasakaaluprofiil]] -
[[tasandik]] -
[[teemandiläige]] -
[[teemant]] -
[[tefra]] -
[[tegevvulkaan]] -
[[tehismaavärin]] -
[[tehismineraal]] -
[[teke (geoloogia)]] -
[[tekstuur]] -
[[tektoonika]] -
[[tektooniline bretša]] -
[[tektooniline kate]] -
[[tektooniline lõhe]] -
[[tektooniline põiksus]] -
[[tektoonilised liikumised]] -
[[telgede suhe]] -
[[temperatuuriinversioon]] -
[[teodoliitmeetod]] -
[[tera]] -
[[teraline agregaat]] -
[[teraline härmatis]] -
[[teraline struktuur]] -
[[teralisus]] -
[[terasuurus]] -
[[terav bisektriss]] -
[[teriodondid]] -
[[termaalne vesi]] -
[[termokarst]] -
[[termokliin]] -
[[termoluminestsents]] -
[[termomagnetism]] -
[[termomeeter]] -
[[termosfäär]] -
[[terrass (geoloogia)]] -
[[terrigeenne kivim]] -
[[terrigeenne sete]] -
[[terrikoonik]] -
[[Tertsiaar]] -
[[Tethyse ookean]] -
[[tetragonaalne sümmeetria]] -
[[tetragonaalne süngoonia]] -
[[tetrakorallid]] -
[[tetrapoodid]] -
[[tihedus]] -
[[tiigrisilm]] -
[[tilkekivi]] -
[[tilliit]] -
[[titaniit]] -
[[tolm]] -
[[tombolo]] -
[[Ton]] -
[[topaas]] -
[[torm]] -
[[tornaado]] -
[[trahhüüdiline struktuur]] -
[[trahhüüt]] -
[[transformne rike]] -
[[transgressiivne seeria]] -
[[transgressioon]] -
[[transpiratsioon]] -
[[transport (geoloogia)]] -
[[trapp]] -
[[travertiin]] -
[[tremoliit]] -
[[triboluminestsents]] -
[[trigonaalne sümmeetria]] -
[[trigonaalne süngoonia]] -
[[Triias]] -
[[triivjää]] -
[[trikliinne sümmeetria]] -
[[trikliinne süngoonia]] -
[[trilobiidid]] -
[[tromb]] -
[[troog]] -
[[troopika]] -
[[troopiline tsüklon]] -
[[tropopaus]] -
[[troposfäär]] -
[[tsement (geoloogia)]] -
[[tsementeerumine]] -
[[tsementeerunud kivim]] -
[[tseoliidid]] -
[[tsinkiit]] -
[[tsirkoon]] -
[[tsirkusorg]] -
[[tsonaalne kristall]] -
[[tsunami]] -
[[tsüklon]] -
[[tsükloni silm]] -
[[tuff]] -
[[tugevusaste]] -
[[tugevuspiir]] -
[[tuhaplatoo]] -
[[tuhavulkaan]] -
[[tuhk (mäendus)]] -
[[tuisk]] -
[[tulevöö]] -
[[tulpjas eralduvus]] -
[[tulv]] -
[[tundra]] -
[[tundur]] -
[[turbidiit]] -
[[turmaliin]] -
[[turvas]] -
[[turvasmuld]] -
[[turvastumine]] -
[[turvastunud muld]] -
[[tuul]] -
[[tuulealune külg]] -
[[tuule baariline seadus]] -
[[tuuleerosioon]] -
[[tuuleihe]] -
[[tuulekanne]] -
[[tuulekulutus]] -
[[tuulelipp]] -
[[tuulenihe]] -
[[tuulepealne külg]] -
[[tuulesete]] -
[[tuulevire]] -
[[tuulispask]] -
[[tõeline lahus]] -
[[tõusikvool]] -
[[tõusuallikas]] -
[[tõusuhoovus]] -
[[tõusuvesi]] -
[[täiskurrutus]] -
[[täiuslik lõhenevus]] -
[[tüpomorfism]] -
[[türkiis]]
 
==U==
[[udu]] -
[[uduvihm]] -
[[uduvine]] -
[[Ugandi jääaeg]] -
[[uhtekuhik]] -
[[uhtorg]] -
[[uhtsavi]] -
[[uhtsete]] -
[[Ukraina kilp]] -
[[u-kujuline org]] -
[[ultraaluseline kivim]] -
[[uniformism]] -
[[universaallauake]] -
[[upwelling]] -
[[uraniniit]] -
[[uure]] -
[[uuristus]] -
[[uuristusbaas]] -
[[uuristusterrass]] -
[[Uusaegkond]]
 
==V==
[[vaar]] -
[[vahevöö]] -
[[vaiguläige]] -
[[vaikse ookeani kurrutus]] -
[[Vaikse ookeani tulerõngas]] -
[[vajumismoone]] -
[[valgla]] -
[[valguse neeldumine]] -
[[vall-luide]] -
[[vallseljak]] -
[[Vanaaegkond]] -
[[vanadiniit]] -
[[vanuseline korrelatsioon]] -
[[vaond]] -
[[Vara-Devon]] -
[[Vara-Juura]] -
[[Vara-Kambrium]] -
[[Vara-Kriit]] -
[[Vara-Ordoviitsium]] -
[[Vara-Triias]] -
[[Varangeri jäätumine]] -
[[varikaldenurk]] -
[[varing]] -
[[varingunõgu]] -
[[varisemisnurk]] -
[[varv]] -
[[vask]] -
[[vaskläik]] -
[[vedelik]] -
[[veealune murenemine]] -
[[veealune mägi]] -
[[veebilanss]] -
[[veehoidla]] -
[[veelade]] -
[[veelahe]] -
[[veepide]] -
[[veeringe]] -
[[veeris]] -
[[veetase]] -
[[veevaba magma]] -
[[veevaba mineraal]] -
[[Vend (geoloogia)]] -
[[vene karst]] -
[[vesi]] -
[[vesiliiv]] -
[[vesipüks]] -
[[vestiminifeerid]] -
[[vesuviaan]] -
[[vesuvianiit]] -
[[vetikad]] -
[[vetikate õitseng]] -
[[vetiklubjakivi]] -
[[vettkandev kiht]] -
[[vihm]] -
[[vihmamets]] -
[[viiburgiit]] -
[[viirsavi]] -
[[vilk]] -
[[virgmärk]] -
[[virmalised]] -
[[viskoossus]] -
[[vitroklastiline struktuur]] -
[[volframiit]] -
[[vooluhulk]] -
[[voolutekstuur]] -
[[voor]] -
[[voorestik]] -
[[vulkaan]] -
[[vulkaanikraater]] -
[[vulkaaniline kivim]] -
[[vulkaaniline klaas]] -
[[vulkaaniline materjal]] -
[[vulkaaniline pomm]] -
[[vulkaaniline tuhk]] -
[[vulkaanilõõr]] -
[[vulkaanipurse]] -
[[vulkanism]] -
[[vulkanoloogia]] -
[[võrdteraline struktuur]] -
[[võõrkristall]] -
[[vähi pöörijoon]] -
[[väike jääaeg]] -
[[väin]] -
[[välde (geoloogia)]] -
[[väliandmestik]] -
[[väligeoloog]] -
[[välistuum]] -
[[väljauhtehorisont]] -
[[värvus]] -
[[vääriskivi]] -
[[väävel]] -
[[vöödiline tekstur]]
 
==W==
[[Weichseli jäätumine]] -
[[Wenlock (geoloogia)]] -
[[Wentworthi lõimise skaala]]
 
==Õ==
[[õhik]] -
[[õhikuline meetod]] -
[[õhumass]] -
[[õhurõhk]] -
[[õhusaaste]] -
[[õietolm]] -
[[õietolmu diagramm]] -
[[õietolmuanalüüs]] -
[[õietolmuspekter]] -
[[õisloomad]] -
[[õõs]] -
[[õõtsik]]
 
==Ä==
[[ägiriin]] -
[[äike]] -
[[älves]] -
[[äravool]] -
[[äravooluala]] -
[[äravoolumoodul]] -
[[äravoolutegur]] -
[[ääremeri]] -
[[äärisriff]]
 
==Ö==
[[ökogenees]] -
[[ökostratigraafia]] -
[[ökosüsteem]] -
[[öökülm]]
 
==Ü==
[[ühekülgne rõhk]] -
[[ülang]] -
[[ülavahevöö]] -
[[ülekaldunud kurd]] -
[[ülemladejärk]] -
[[ülemladekond]] -
[[ülemladestu]] -
[[üleujutus]] -
[[üleujutusrannik]] -
[[üleujutustasandik]] -
[[ümberkristalliseerumine]] -
[[ümbersettimine]] -
[[Ürgeoon]] -
[[ürgkilpkonn]] -
[[ürglind]] -
[[ürgmets]] -
[[Ürg-Neeva]] -
[[ürgorg]] -
[[ürgskorpion]]
 
 
 
==Teadusharude mõistete loendid==
15 887

muudatust