Nõmme linnaosavalitsus: erinevus redaktsioonide vahel

Linnaosavanema nime muutmine
40. rida:
}}
[[File:Tallinn nomme linnaosa leg.png|pisi|270px|[[Nõmme linnaosa]]]]
'''Nõmme Linnaosa Valitsus''' (ametlikult ''Nõmme Linnaosa Valitsus'') on Tallinna üks kaheksast linnaosast. [[Nõmme linnaosa]] juhtimisekson Tallinna maa-alal ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu moodustatud ametiasutusja tema kehtestatud linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus.
 
'''Nõmme Linnaosa Valitsuse [https://www.tallinn.ee/teenused?filter_otsing_teenus_fraas=&laiendatud_otsing=&filter_otsing_teenus_valdkond=0&filter_otsing_teenus_menetluseliik=0&filter_otsing_teenus_klass=0&filter_otsing_teenus_asutus=Nõmme+Linnaosa+Valitsus&filter_otsing_teenus_taht= teenused].'''
Linnaosavalitsus asub aadressil Valdeku 13, Tallinn.
 
'''Nõmme Linnaosa Valitsus lähtub oma töös [https://www.riigiteataja.ee/akt/427062014021 põhimäärusest], millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:'''
Alates 2022. aasta 15. juunist on Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri
 
* sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ja laste kaitse;
== Nõmme linnaosa vanemad ==
* noorsoo- ja erinoorsootöö;
* elamumajandus;
* kommunaalmajandus, heakord ja haljastus;
* jäätmekäitlus;
* ruumiline planeerimine;
* kultuuritöö ja haridus;
* sport ja vaba aja veetmine;
* linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine;
* reklaam ja linnaosa valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;
* rahvastikuregistri andmete töötlemine;
* osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
* linnaosa valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;
* tervisedendus;
* halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine.
 
===== Alates 2022. aasta 15. juunist on Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri =====
 
== Nõmme linnaosa vanemad ==
[[Kategooria:Tallinna ametiasutused]]
[[Kategooria:Nõmme linnaosa|Valitsus]]
{| class="wikitable"
|[[1993]]
115. rida ⟶ 131. rida:
==Välislingid==
* [http://www.tallinn.ee/nomme/ Koduleht]
 
[[Kategooria:Tallinna ametiasutused]]
[[Kategooria:Nõmme linnaosa|Valitsus]]
 
 
[[Kategooria:Tallinna ametiasutused]]
Anonüümne kasutaja