Diskreetimine: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
Resümee puudub
 
[[Pilt:Zeroorderhold.signal.svg|pisi|Diskreedihoidelülituse läbinud diskreetsignaal]]
 
'''Diskreetimine''' on [[digitaalne signaalitöötlus |digitaalses signaalitöötluses]] pidevsignaali asendamine selle järjestikuste hetkväärtustega.<ref name="VSL">[[Võõrsõnade leksikon|VSL]]</ref> Diskreetimise mõiste on pärit matemaatikast, kus see tähendab pidevate funktsioonide ja muutujate asendamist nende järjestikuste üksikväärtustega.
 
[[Digitaaltehnika]]s on diskreetimine (ingl ''sampling'') esimene samm [[analoogsignaal]]ist [[digitaalsignaal]]i saamisel. Analoogsignaali ajalise diskreetimise tulemusena saadakse signaali hetkväärtuste – diskreetide – [[jada]].
 
Et ajalisel diskreetimisel signaali sagedusspekter märgatavalt ei moonutuks, peab signaalipingesignaalipingest mõõtmisemõõtenäitude sagedusvõtmise (lugemite diskreetimissagedustegemise) sagedus ületamaehk vähemalt[[diskreetimissagedus]] kahekordselt<math>f</math> kõrgeimaolema signaalisageduse.enam Näitekskui CD-plaadilekaks salvestamiselkorda mõõdetaksesuurem heli analoogsignaali [[elektripinge |pinget]] 44&nbsp;100 kordakõrgeimast sekundis.signaalisagedusest <math>f_\text{max}</math>:
:<math>f > 2f_\text{max}</math>.
Kui analoogsignaalist võtta mõõtenäite harvemini, siis ei ole diskreetide järjendist enam võimalik moonutusvaba signaali saada.
 
See tingimus põhineb [[Nyquisti-Shannoni teoreem]]il ja kehtib eeldusel, et analoogsignaali spektris puuduvad täielikult piirsagedusest <math>f_\text{max}</math> kõrgemad sageduskomponendid. Seepärast lastakse analoogsignaal eelnevalt läbi [[sagedusfilter |madalpääsfiltri]].
 
Sageust, mis on poole väiksem diskreetimissagedusest, nimetatakse [[Nyquisti sagedus]]eks.
 
== Moonutused ==
{{vaata|Diskreetmoonutus}}
Analoogsignaali diskreetimisega võib kaasneda mitut liiki moonutusi.
* Aliase efekt avaldub siis, kui diskreeditavas signaalis on [[Nyqvisti sagedus]]est kõrgemaid sagedusi. Aliase efekt võib avalduda ka piisava diskreetimissageduse korral, kui diskreeditav signaal sisaldab [[Müra (elektroonika) |mürasignaale]], mis on üldiselt väga laia sagedusspektriga, ületades kaugelt [[Nyquisti sagedus]]e. Sellist moonutust saab vähendada seda enam, mida kõrgemat järku on neid sagedusi äralõikav madalpääsfilter.
* Apertuurmoonutus tuleneb asjaolust, et diskreet esindab pigem diskreetimisvahemiku väärtuse ajalist keskmist, kui on võrdne signaali väärtusega sämplimismomendil.
* Diskreetimisvahemike ebaühtlus tingituna hodelülituse kondensaatori lülitamise lülitamisest.
* Sisendsignaali mittelineaarsetest efektidest põhjuststud moonutused
 
Kui tõsta diskreetimissagedus piisaval määral üle kahekordse Nyquisti sageduse, saab audiosignaali diskreetimismoonutusi peaaegu täielikult kõrvaldada ja analoog-digitaalmuundamisel osutuvad määravaks diskreetide [[kvantimine |kvantimisega]] kaasnevad mittelineaarsed moonutused.
 
Edasiseks töötlemiseks muudetakse signaali üksikväärtuste järjend pidevaks trepikujuliseks diskreetsignaaliks. Seda tehakse enamasti diskreedihoidelülitusega (ingl ''sample and hold''), mis salvestab igas mõõtepunktis diskreedi signaalipinge ja hoiab seda väärtust püsivana kuni järgmise mõõtepunktini. Signaali taset hoiab hoidelülituses [[kondensaator]]isse mõõtehetkel salvestuv [[elektrilaeng |laeng]].
 
== Vaata ka ==
* [[Nyquisti-Shannoni teoreem]]
* [[Diskreetimissagedus]]
*[[Kvantimine]]
{{Viited}}
 
[[Kategooria: DigitaaltehnikaDigitaalne signaalitöötlus]]