Filmi mõisteid: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
Resümee puudub
* ''[[direct cinema]]'' – dokumentaalfilmi žanr, millele oli omane ehe ja spontaanne filmimisstiil. Seda kasutasid 1960.–1970. aastate Ameerika Ühendriikide dokumentalistid valgusjõulise optikaga kergete käsikaamerate turule tuleku tuules. Seda žanri on peetud rohkem vaatlevaks kui Euroopa vastet ''[[cinéma vérité]]'''d
* [[dogmefilm]] – film, mis on loodud manifesti Dogme 95 reeglite järgi: filmida võib üksnes käsikaameraga 35 mm lindile, ilma lisavalgustuse ja -rekvisiitideta, kasutades amatöörnäitlejaid, otseheli ja loomulike allikate heli
* [[dokumentaalfilm]] (ka ''tõsielufilm, dokumentaal'', ''dokfilm'', ''tõsielulinateos'', argiselt ''dokk'') – tõsielufilmižanrfilmižanr, tõsielufilmkus kitsamaskunstiline tähenduses, selleskujund on kunstiline kujund loodud peamiselt dokumentaalkaadrite abil
* [[draamafilm]] (ka ''draama'') – mängufilmižanr, millele on iseloomulik tõsine konflikt ja tugevad emotsioonid
* [[dramaturgia]] (ka ''filmidramaturgia'') – teose ülesehitus, eelkõige sisu ja osade sihipärane valik ja paigutus, et pingestada lugu ning juhtida vaataja emotsioone ja mõtlemist
* [[kostüümidraama]] – mängufilmižanr, milles kujutatakse kindlat ajalooperioodi ning kus interjöörides ja tegelaste rõivastuses on taotletud autentsust
* [[kriminaalfilm]] (ka ''detektiivfilm,'' argi ''krimifilm'') – mängufilmižanr, milles kujutatakse kuriteo avastuskäiku
* [[kroonikafilm]] (ka ''kroonika, kinokroonika'') – tõsielufilmižanrdokumentaalfilmižanr, mis kujutab päevasündmusi ning võib olla vormistatud filmilõigu või sellistest lõikudest kokku monteeritud filmina
* [[Kulešovi efekt]] – montaažiefekt, kus vaatajatel tekivad kaadrite järjestamise, mitte nende sisu põhjal uudsed assotsiatsioonid
* [[kunstfilm]] (ka ingl ''art-movie,'' ''art-film,'' ''art-house-film,'' ''arthouse-film'') – selge kunstnikupositsiooni ja omanäolise käekirjaga film. Vastand: (meelelahutuslik) kommertsfilm
* [[kunstifilm]] – kunstiteemaline tõsielufilmdokumentaalfilm
* [[kõne]] – tegelaste esitatud tekst filmis, ka diktoritekst
*[[käsikaamera]] – kerge kaaluga ja väiksemate mõõtmetega kaamera, millega saab filmida käest, statiivi kasutamata
== L ==
* [[liikuv kaamera]] – võttetehnika, kus operaator vahetab sageli võttepunkti, rakurssi, plaanisuurust, panoraamib, suumib jne
* [[loodusfilm]] – tõsielufilmižanrdokumentaalfilmižanr, mille aineks on ehe loodus
*[[loogiline montaaž]] (ka ''fabulaarne montaaž'') – montaažitehnika, kus kaadrid ühendatakse filmi faabula alusel. Vastand: [[assotsiatiivne montaaž]]
*[[Narratiiv|lugu]] (ka ''filmilugu, narratiiv,'' ingl ''story,'' argiselt ''stoori'') – üldiselt filmi sündmustik ja tegevustik, narratiivi alusmaterjal, mõnes käsitluses kattub see osaliselt faabula terminiga
* [[Kaader|plaan]] (ka ''kaader, montaažikaader'') – saatilises või liikuvad kadreeringus filmitud, üks katkematu montaažilõigetega piiratud kaadrike jada filmi lõppversioonis
* [[plaanisuurus]] – inimese kujutise kadreering ekraanil, mida jaotatakse kaugplaaniks, üldplaaniks, Ameerika plaaniks, kesk-kaugplaaniks, keskplaaniks, kesk-lähiplaaniks, suurplaaniks ja detailplaaniks
* [[portreefilm]] (ka ''filmiportree, portreteering'') – tõsielufilmižanrdokumentaalfilmižanr, mille keskmes on konkreetne isik
* [[postmodernistlik film]] – film, kus kasutatakse postmodernismi ideid ja tunnuseid, seda iseloomustab kõrgkultuuri ja massikultuuri vahelise piiri ähmastumine ning traditsioonilise väljenduslaadi ümbermängimine popkultuuri sõnavara ja strateegiate abil
* [[probleemfilm]] – tõsielufilmižanrdokumentaalfilmižanr, kus keskendutakse kindlale probleemile, seda iseloomustab intervjuude ja kommentaaride suur osakaal
* [[proloog]] (ka ''tiitrite-eelne proloog, tiitrite-eelne lõik'') – eellugu, sissejuhatav filmilõik, mis eelneb tavaliselt filmi algustiitritele või esineb koos nendega
* [[propagandafilm]] – tõsielufilmižanrdokumentaalfilmižanr, kus propageeritakse kindlat (nt poliitilist ideed), et mõjutada vaataja arvamust, seda iseloomustavad reaalsete inimeste sõnavõtud ja kroonikalik stiil
*[[põnevusfilm]] (ka ''põnevik, põnevuslugu, triller,'' ingl ''thriller'') – mängufilmižanr, kus luuakse pinge põnevat sündmustikku ja tegelaste psüühilisi üleelamisi kujutades, sageli esitatakse sündmusi ohvri või kurjategija pilgu läbi
 
== R ==
* [[rekvisiit]] – filmi lavastuses näitleja mingi tegevuse matkimiseks kasutatav ese (nt tarbeese või filmi jaoks valmistatud ese)
* [[ringvaade]] (ka ''ringvaatefilm, kinožurnaal'') – tõsielufilmižanrdokumentaalfilmižanr, mis koosneb mitmest iseseisva süžeega kroonikalõigust, nn ringvaatepalast
* [[rütm]] – filmi(stseeni) kõiki elemente ja väljendusvahendeid hõlmav ajalise ja ruumilise liikumise korrastatud vaheldumine
 
* [[struktuur]] (ka ''filmistruktuur, filmi struktuur'') – linateose üldine ülesehitus, elementide korrastatud kogum
* [[stseen]] (ka ''filmistseen'') – filmi kompositsiooni osa, millele on omane aja, koha ja tegevuse ühtsus, see võib koosneda misanstseenidest
* [[stsenaarium]] (ka ''filmistsenaarium, käsikiri, filmikäsikiri,'' ingl ''screenplay,'' argiselt ''skript'') – filmi üksikasjalik kirjalik kavand, mis sisaldab tulevase filmi dramaturgiat ja tegelaskonda. Mängufilmile kirjutatakse kolm stsenaariumivarianti: kirjanduslik, filmija ja režiistsenaarium, tõsielufilmildokumentaalfilmil on tavaliselt ideekavand ja stsenaarium
* [[subjektiivne plaan]] – filmimistehnika, kus kaamera võttepunktid ühtivad tegelaste vaatepunktidega
* [[Subtiitrid|subtiiter]] – selgitava tekstiga tiiter filmi ekraanikujutise allosas (nt esineja nime, ametikohta jms või dialoogi tõlget vahendav kiri)
== U ==
* [[ulmefilm]] – mängufilmižanr, mida iseloomustavad ebareaalne tegevuspaik, tegelaskond ja sündmustik
* [[Teadusfilm|uurimusfilm]] (ka ''teadusfilm, teaduslik film, teaduslik uurimusfilm'') – tõsielufilmižanrdokumentaalfilmižanr, mille jäädvustatakse kinematograafia vahendeid kasutades teaduseksperiment või -katse
 
== V ==
 
== Õ ==
* [[õppefilm]] – tõsielufilmižanrdokumentaalfilmižanr, mis on loodud õpetamiseks, selles võidakse kasutada mängu- ja animafilmi elemente
*[[õudusfilm]] (ka ''hirmufilm'', ingl ''horror,'' argi ''õudukas'') – mängufilmižanr, millele on iseloomulik reaalsuse ja müstika põimumine, vaataja ühtaegu hirmutamine ja kütkestamine
 
1341

muudatust