B-kategooria sõidueksam: erinevus redaktsioonide vahel

viki + pilt
Resümee puudub
(viki + pilt)
 
[[Fail:IT licence (front).jpg|pisi|Euroopa juhiload]]
{{vikinda}}{{Toimeta|kuu=juuni|aasta=2021}}
'''B-kategooria sõidueksam''' on praktiliste oskuste ja käitumise kontrollimiseks sooritatav katse, millega hinnatakse võimaliku juhi (eksamineeritava) valmisolekut iseseisvalt liikluses osalemiseks.[[B-kategooria<ref sõidueksam#%20ftn1|name=":0">[1]]https://www.riigiteataja.ee/akt/102102020003 Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (2020). Riigi Teataja I 2020,]</ref>
 
== Ettevalmistus ==
'''Enne sõidueksamit'''
Enne eksamile tulekut peab eksamineeritav olema läbinud autokoolis B-kategooria õppekava. [[Autokool]] on selle läbimise kohta teinud vastava märke liiklusregistrisse. Lisaks eelmainitule peab eksamineeritav olema positiivsele tulemusele sooritanud teooriaeksami.[[B-kategooria<ref sõidueksam#%20ftn2|name=":0">[2]]https://www.riigiteataja.ee/akt/102102020003 Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (2020). Riigi Teataja I 2020,]</ref>
 
Sõidueksamile tuleb eelnevalt registreerida, kas teenindusbüroos või e-teeninduses. Olenevalt asukohast on mõnel juhul võimalik registreerida sõidueksamile ainult teenindusbüroos. Kui eksamineeritav soovib sõidueksamil kasutada [[Automaatkäigukast|automaatkäigukastiga]] sõidukit, siis tuleb registreerimisel vastav sõiduk valida. Kõikides piirkondades ei ole transpordiametil automaatkäigukastiga eksamisõidukit. Sellisel juhul tuleb registreerida sõidueksamile autokooli kaudu ning eksam viiakse läbi autokooli sõidukiga.<ref name=":1">[[Bhttps://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-kategooria3 sõidueksam#%20ftn3|Transpordiamet. Sõidueksam]</ref> Sõidueksamil osalemise eelduseks on kehtiva isikut tõendava dokumendi ja tervisetõendi olemasolu.<ref name=":1">[https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-3 Transpordiamet. Sõidueksam]]]</ref>
Enne eksamile tulekut peab eksamineeritav olema läbinud autokoolis B-kategooria õppekava. Autokool on selle läbimise kohta teinud vastava märke liiklusregistrisse. Lisaks eelmainitule peab eksamineeritav olema positiivsele tulemusele sooritanud teooriaeksami.[[B-kategooria sõidueksam#%20ftn2|[2]]]
 
== Eksami käik ==
Sõidueksamile tuleb eelnevalt registreerida, kas teenindusbüroos või e-teeninduses. Olenevalt asukohast on mõnel juhul võimalik registreerida sõidueksamile ainult teenindusbüroos. Kui eksamineeritav soovib sõidueksamil kasutada automaatkäigukastiga sõidukit, siis tuleb registreerimisel vastav sõiduk valida. Kõikides piirkondades ei ole transpordiametil automaatkäigukastiga eksamisõidukit. Sellisel juhul tuleb registreerida sõidueksamile autokooli kaudu ning eksam viiakse läbi autokooli sõidukiga.[[B-kategooria sõidueksam#%20ftn3|[3]]]
Sõidueksam kestab vähemalt 45 minutit<ref name=":1">[[Bhttps://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-kategooria3 sõidueksam#%20ftn5|[5]]Transpordiamet. Sõidueksam]</ref> ning teelsõitmiseksteel sõitmiseks kulunud aeg peab olema vähemalt 35 minutit.[[B-kategooria<ref sõidueksam#%20ftn6|name=":0">[6]]https://www.riigiteataja.ee/akt/102102020003 Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (2020). Riigi Teataja I 2020,]</ref> Sõidueksami ajal kontrollitakse eksamineeritava erinevaid oskuseid ja käitumist. Eksami läbimiseks peab eksamineeritav näitama teadmiseid ohutust sõidust ning rakendama neid sõiduks valmistudes ja tavaliikluses osaledes. Eksamineeritav peab oskama käsitseda sõidukit. Tal peab tunnetama ohtu adekvaatselt ja tulema iseseisvalt liikluses toime.[[B-kategooria<ref sõidueksam#%20ftn7|name=":0">[7]]https://www.riigiteataja.ee/akt/102102020003 Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (2020). Riigi Teataja I 2020,]</ref>
 
== Tulemus ==
Sõidueksamile ei tohi hilineda, ideaalis võiks eksamineeritav olla kohal 5˗10 minutit enne eksamit. Sõidueksamil osalemise eelduseks on kehtiva isikut tõendava dokumendi ja tervisetõendi olemasolu.[[B-kategooria sõidueksam#%20ftn4|[4]]]
Sõidueksami tulemus võib olla „arvestatud“ (kõik vajalikud oskused on omandatud), „arvestatud märkustega“ (kõik vajalikud oskused on saavutatud, aga esineb ebakindlust või ebatäpsust) või „mittearvestatud“ (vajalikke oskuseid ei ole saavutatud).[[B-kategooria<ref sõidueksam#%20ftn8|name=":0">[8]]https://www.riigiteataja.ee/akt/102102020003 Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (2020). Riigi Teataja I 2020,]</ref> Kui eksamineerija hinnangul on eksami tulemus „mittearvestatud“, siis lõpetab ta eksami kohe.<ref name=":1">[[Bhttps://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-kategooria3 sõidueksam#%20ftn9|[9]]Transpordiamet. Sõidueksam]</ref> Kolmanda negatiivse sõidueksami soorituse järel tuleb enne järgmist sõidueksamit läbida autokoolis jätkuõpe.<ref name=":1">[[Bhttps://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-kategooria3 sõidueksam#%20ftn10|[10]]Transpordiamet. Sõidueksam]</ref>
 
----
'''Sõidueksami ajal'''
 
== Viited ==
Sõidueksam kestab vähemalt 45 minutit[[B-kategooria sõidueksam#%20ftn5|[5]]] ning teelsõitmiseks kulunud aeg peab olema vähemalt 35 minutit.[[B-kategooria sõidueksam#%20ftn6|[6]]] Sõidueksami ajal kontrollitakse eksamineeritava erinevaid oskuseid ja käitumist. Eksami läbimiseks peab eksamineeritav näitama teadmiseid ohutust sõidust ning rakendama neid sõiduks valmistudes ja tavaliikluses osaledes. Eksamineeritav peab oskama käsitseda sõidukit. Tal peab tunnetama ohtu adekvaatselt ja tulema iseseisvalt liikluses toime.[[B-kategooria sõidueksam#%20ftn7|[7]]]
<references />
 
[[Kategooria:Liiklus]]
'''Sõidueksami tulemus'''
 
Sõidueksami tulemus võib olla „arvestatud“ (kõik vajalikud oskused on omandatud), „arvestatud märkustega“ (kõik vajalikud oskused on saavutatud, aga esineb ebakindlust või ebatäpsust) või „mittearvestatud“ (vajalikke oskuseid ei ole saavutatud).[[B-kategooria sõidueksam#%20ftn8|[8]]] Kui eksamineerija hinnangul on eksami tulemus „mittearvestatud“, siis lõpetab ta eksami kohe.[[B-kategooria sõidueksam#%20ftn9|[9]]] Kolmanda negatiivse sõidueksami soorituse järel tuleb enne järgmist sõidueksamit läbida autokoolis jätkuõpe.[[B-kategooria sõidueksam#%20ftn10|[10]]]
 
----[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref1|[1]]] Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (2020). ''Riigi Teataja I 2020, 3''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.riigiteataja.ee/akt/102102020003</nowiki>
 
[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref2|[2]]] Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (2020). ''Riigi Teataja I 2020, 3''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.riigiteataja.ee/akt/102102020003</nowiki>
 
[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref3|[3]]] Transpordiamet. ''Sõidueksam''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-3</nowiki>
 
[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref4|[4]]] Transpordiamet. ''Sõidueksam''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-1</nowiki>
 
[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref5|[5]]] Transpordiamet. ''Sõidueksam''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-2</nowiki>
 
[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref6|[6]]] Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele (2020). ''Riigi Teataja I 2020, 3''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.riigiteataja.ee/akt/102102020003</nowiki>
 
[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref7|[7]]] Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele. Lisa 4 (2020). ''Riigi Teataja I 2020, 3''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/1202/0007/MKM_m50_lisa4.pdf</nowiki>
 
[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref8|[8]]] Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele. Lisa 4 (2020). ''Riigi Teataja I 2020, 3''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/1202/0007/MKM_m50_lisa4.pdf</nowiki>
 
[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref9|[9]]] Transpordiamet. ''Sõidueksam''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-5</nowiki>
 
[[B-kategooria sõidueksam#%20ftnref10|[10]]] Transpordiamet. ''Sõidueksam''. Külastatud aadressil
 
<nowiki>https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/soidueksam#tab-6</nowiki>