Erinevus lehekülje "Heiki Pärdi" redaktsioonide vahel

Lisasin rea artikleid ja raaamtuid teoste nimistusse ning selle, et alates 2020. aastast töötan Vabaõhumuuseumis vanemteadurina.
(Lisasin rea artikleid ja raaamtuid teoste nimistusse ning selle, et alates 2020. aastast töötan Vabaõhumuuseumis vanemteadurina.)
 
Heiki Pärdi on kolhoosniku poeg. Ta lõpetas 1969 [[Järvakandi Keskkool]]i, 1974. aastal [[Tartu Ülikool]]i ajalooteaduskonna ja sai 1996. aastal samast magistrikraadi [[etnoloogia]]s väitekirjaga "Muuseum – kultuurinähtus ja kultuuriuurimise allikas".<ref name="ETBL" />
 
Oli 1974–1987 ja 1989–2000 [[Eesti Rahva Muuseum]]is teadur, osakonnajuhataja ja teadusdirektor, 2000–2005 [[Tartu Kunstimuuseum]]i direktor. Alates 2005. aastast on ta [[Eesti Vabaõhumuuseum]]i teadusdirektor, alates 2020. aastast Eesti Vabaõhumuuseumi vanemteadur.<ref name="ETBL" />
 
1991–1992 oli ta ka Tartu Ülikooli Eesti ajaloo kateedri õpetaja, 1992–1995 ajaloo osakonna assistent, aastast 2005 on ta [[TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia]] koosseisuväline õppejõud (eesti rahvakultuur, Eesti ja [[Põhjala]] traditsiooniline arhitektuur). Pärdi on õpetanud ka etnoloogiat ja [[museoloogia]]t.<ref name="ETBL" />
 
==Teadustöö==
Uurimisvaldkonnad: [[eesti rahvakultuur]], [[kultuurilugu]] ja maa-arhitektuuri areng. Osalenud ja juhtinud mitmeid etnograafilisi ekspeditsioone Eestis ja teiste [[Soome-ugri rahvad|soome-ugri rahvaste]] aladel. Oli 1996–1999 [[Eesti Teadusfond]]i projekti "Kodu kui kultuuritegur 20. sajandi Eestis" juht. Olnud [[Pro Ethnologia]] ja Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatu ning Eesti Vabaõhumuuseumi järgväljaannete Suitustare ja Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetised peatoimetaja. Üle 60100 teadustrükise.<ref name="ETBL" />
 
==Tunnustus==
*Muuseum ja tänapäev. Kaasaja dokumenteerimise probleeme kultuuriloomuuseumides. // ERM aastaraamat XLIII. Tartu 1999
*Eestlaste maailmapilt XX sajandil. Talupoegliku ajakäsituse murenemine. // Akadeemia (2001) 1
*Argitriviaalsused ja kultuur. Miks eestlased võtavad toas jalad lahti. // ''Tuna'' (2001) 1
*"Loomulike vajaduste" rahuldamise viisid Eestis 20. sajandi algupoolel. // ERM aastaraamat. Tartu 2002: Kasimata talupojad ja kabedad intelligendid: hügieeni olukord 20. sajandi alguse Eesti külas. // Tuna (2002) 4
*"Loomulike vajaduste" rahuldamise viisid Eestis 20. sajandi algupoolel. // ERM aastaraamat. Tartu 2002.
*Eesti taluhäärberid. Tallinn 2005
*"Loomulike vajaduste" rahuldamise viisid Eestis 20. sajandi algupoolel. // ERM aastaraamat. Tartu 2002: Kasimata talupojad ja kabedad intelligendid: hügieeni olukord 20. sajandi alguse Eesti külas. // Tuna (2002) 4
*Eesti taluhäärberid II. Tallinn 2007
*Eesti taluhäärberid. Tänapäev. Tallinn 2005
*Eesti talumaja moderniseerumine 1850–1940. // Suitsutare 4. Eesti Vabaõhumuuseum. Tallinn (2007)
*Eesti talu // Uuem taluarhitektuur 1850 - 1950 (Tammeraamat, 2021)
*Eesti taluhäärberid II. Tänapäev. Tallinn 2007
*Eesti taluhäärberid III. Tänapäev. Tallinn 2010
*Maa ja linna vahepeal I. Lühiülevaade Eesti alevite kujunemisest ja argikultuurist // ''Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetised 2.'' Tallinn, 2010
*Eesti talumaja lugu. Ehituskunst ja elu 1840-1940. Tänapäev. Tallinn 2012
*Mulgimaa sünd. Ääremärkusi ühe maastikulise mälupaiga kujunemisloole (koos Linda Kaljundi ja Hannes Palanguga) // ''Maastik ja mälu. Pärandiloome'' ''     arengujooni Eestis''. Koostanud ja toimetanud Linda Kaljundi ja Helen Sooväli-Sepping. TLÜ Kirjastus 2014
*Ülevaade Eesti taluhoonestusest 20. sajandi alguses 1929. aasta  põllumajandusloenduse andmeil. – ''Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetised'' 5. Tallinn 2016
*Sissevaade Peipsi lääneranniku vene taluarhitektuuri. – ''Suitsutare 7.'' Eesti Vabaõhumuuseum. Tallinn 2016
*Eesti argielu, teekond moodsasse maailma. Tänapäev. Tallinn 2017
*Ürgne ühepuupaat – lootsik, vene, haabjas – Soomaal ja mujal Eestis. – ''Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised 6.'' Tallinn 2018
*Eesti talu //. Uuem taluarhitektuur 1850 - 1950. (Tammeraamat,. Tallinn 2021)
 
==Viited==
Anonüümne kasutaja